logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Tałaj Michał, Wandoch Karol,  Centrum Technologiczne Betotech Sp. z o.o.

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2018.10.02

Oryginalny artykuł naukowy

W artykule przedstawiono właściwości nowych rodzajów cementów trójskładnikowych CEMII/C-M(S-V) oraz CEM VI (S-V), a także wyniki badania mieszanek betonowych i stwardniałych betonów, świadczące o dużej możliwości zastosowania badanych cementów w budownictwie. Przygotowywana nowelizacja normy EN 197-1 klasyfikuje badane spoiwa jako cementy powszechnego użytku. Charakteryzują się one zmniejszoną zawartością klinkieru portlandzkiego oraz zwiększonym udziałem dodatków mineralnych: popiołu lotnego krzemionkowego (V) oraz granulowanego żużla wielkopiecowego (S).
Słowa kluczowe: cementy wieloskładnikowe; żużel wielkopiecowy; popiół lotny krzemionkowy.

Usage possibilities of new ternary cements CEM II/C-M (S-V)
and CEM VI (S-V) in construction

The article presents the properties of new types of ternary cements CEMII/C-M(S-V) and CEMVI (S-V). The test results on concrete mixtures and hardened concretes are present as well, proving the wide range of using tested cements in construction. The currently prepared amendment to the EN 197-1 standard classifies the tested binders as common cements. They are characterized by a reducted content of Portland clinker and increased content of mineral additives: siliceous fly ash (V) and granulated blast furnace slag (S).

Keywords: ternary cements; blast furnace slag; siliceous fly ash.

Literatura
[1] Chłądzyński Sławomir,Albin Garbacik. 2008. Cementy wieloskładnikowe w budownictwie. Kraków: Stowarzyszenie Producentów Cementu.
[2] Neville Adam M. 2012. Właściwości betonu. Kraków. Stowarzyszenie Producentów Cementu.
[3] PN-EN 12350-10:2012 Badanie mieszanki betonowej – Część 10: Beton samozagęszczalny. Badanie metodą L-pojemnika.
[4] PN-EN 12350-2:2011. Badania mieszanki betonowej – Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka.
[5] PN-EN 12350-8:2012. Badanie mieszanki betonowej – Część 8: Beton samozagęszczalny. Badanie metodą rozpływu stożka.
[6] PN-EN 12350-9:2012. Badanie mieszanki betonowej – Część 9: Beton samozagęszczalny. Badanie metodą V-lejka.
[7] PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu Część 1: Oznaczanie wytrzymałości.
[8] PN-EN 196-9:2005 Metody badania cementu. Część 9: Ciepło hydratacji. Metoda semiadiabatyczna.
[9] PN-EN 197-1:2012 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów  powszechnego użytku.
[10] PN-EN 206+A1:2016-12 Beton Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
[11] prEN 197-1:2018 Cement – Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements.
[12] RunkiewiczLeonard i in. 2016.Vademecumprojektanta tom 1. Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych.Warszawa: POLCEN Sp. z o.o.
[13] Szruba Maria. 2017. „Beton – materiał budowlany coraz bardziej uniwersalny”. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 74: 54 – 60.
[14] Szwabowski Jan, Jacek Gołaszewski. 2010. Technologia betonu samozagęszczalnego. Kraków. Stowarzyszenie Producentów Cementu.
Przyjęto do druku: 17.09.2018 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 10/2018, strona 10-12 (spis treści >>)