logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

mgr Małgorzata Kowalska

DOI: 10.15199/33.2018.09.29

Produkcja materiałów budowlanych w lipcu 2018 r. osiągnęła w wielu obserwowanych grupach wyrobów poziom wyższy zarówno w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 r., jak i miesiącem poprzednim 2018 r. Z badań statystycznych prowadzonych przez GUS w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych, zatrudniających 50 i więcej osób wynika, że spośród 32 obserwowanych grup wyrobów produkcja w 25 grupach była większa niż w lipcu 2017 r., a w 18 niż w czerwcu 2018 r. W okresie narastającym, od stycznia do lipca 2018 r., produkcja 23 grup wyrobów przekraczała poziom produkcji wytworzonej w tym samym okresie 2017 r., a w 20 grupach dynamika produkcji zwiększyła się w porównaniu z notowaną za okres styczeń – czerwiec 2018 r.

Przyjęto do druku: 05.09.2018 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 09/2018, strona 108-109 (spis treści >>)