logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr Beata Tomczak, ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku,

adres do korespondencji: b.tomczak@asm_poland.com.pl

DOI: 10.15199/33.2018.08.09

Polska trzeci rok z rzędu jest numerem 1 pod względem wartości eksportu stolarki budowlanej wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Zarówno wartość eksportu naszego kraju, jak i jego udział, z roku na rok się zwiększa. W 2015 r. Polska odpowiadała za 21,0% całego eksportu branży na Starym Kontynencie, w 2016 r. wskaźnik ten zwiększył się do 21,8%, a w 2017 r. wyniósł już 22,6%.Łączny eksport stolarki otworowej w UE w 2017 r. ukształtował się na poziomie 8 257,2 mln EUR, a więc o 8,2%więcej niż w 2016 r. i o 11,9% więcej niż w 2015 r.Największy udział w eksporcie UE stanowiła wymiana wewnątrz krajów Wspólnoty – w 2017 r. obejmowała ona 77,1% ogólnej wartości sprzedaży zagranicznej. Tym samym na obszarze UE wyeksportowano okna i drzwi za 6 363,65
mln EUR (rysunek 1).

Przeczytaj cały artykuł

Materiały Budowlane 08/2018, str. 44-45 (spis treści >>)