logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. arch. Andrzej K. Kłosak, Politechnika Krakowska; Wydział Inżynierii Lądowej

mgr inż. Krzysztof Nering, student studiów doktoranckich na Politechnice Krakowskiej;bWydział Inżynierii Lądowej

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2018.08.05

W artykule omówiono zagadnienia akustyki budowlanej związane z renowacją starych stropów i błędnym wykonaniem nowych warstw lekkiej podłogi na legarach na istniejącym stropie gęstożebrowym w starej kamienicy. Przedstawiono możliwości ograniczenia słyszalności dźwięków uderzeniowych przez zastosowanie dodatkowego dźwiękoizolacyjnego sufitu podwieszanego oraz wyniki pomiarów akustycznych izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych analizowanych konstrukcji.

Słowa kluczowe: izolacyjność akustyczna; sufit dźwiękoizolacyjny; strop gęstożebrowy; dźwięki uderzeniowe; renowacja stropu.

Improvements in sound insulation of beam-and-block floor with faultily made floor layers

Abstract. This paper discusses the sound insulation issues linked with renovation of old floors and faulty construction of new floor layers on existing beam-and-block floor in historic building. In this context results of sound insulation measurements are presented, as well as possible ways are discussed to improve airborne and structureborne sound insulation with suspended ceilings.

Keywords: sound insulation; sound insulation suspended ceiling; beam and block floor; impact noise; floor renovation.

Literatura
[1] Drobiec Łukasz, Zbigniew Pająk. 2013. Stropy z drobnowymiarowych elementów. Gliwice. ISBN: 978-83-7880-023-1.
[2] Kłosak Andrzej K., Bartłomiej Ziarko, Krzysztof Nering. 2017. „Renowacja akustyczna stropu gęstożebrowego Ackermanna w krakowskiej kamienicy z 1940 roku”.Materiały Budowlane 540 (8): 158 – 161. DOI: 10.15199/33.2017.08.46.
[3]Mielnicki Stanisław. 1938. Ustroje budowlane. Katowice.
[4] Nicer Tomasz. 2009. „Stropy płaskie w budowlach zabytkowych”.Budownictwo i Architektura (5): 85 – 100.
[5] PN-EN ISO 16283-1:2014-05 Akustyka – Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych.
[6] PN-EN ISO 140-4 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami.
[7] PN-EN ISO 16283-2:2016-02 Akustyka – Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych.
[8] PN-EN ISO 140-7 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów.
[9] PN-B 02151-3:2015-10: Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych.

Przyjęto do druku: 29.06.2018 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 08/2018, strona 26-29 (spis treści >>)