logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

mgr Małgorzata Kowalska, 

DOI: 10.15199/33.2018.07.25

Z comiesięcznej obserwacji statystycznej prowadzonej przez GUS w przedsiębiorstwach przemysłowych o liczbie pracujących 50 i więcej osób wynika, że w maju 2018 r. nastąpiło widoczne spowolnienie tempa produkcji materiałów budowlanych w porównaniu z majem 2017 r. (tabela). Spośród 43 obserwowanych grup wyrobów tylko w 19 poziom produkcji był większy niż w maju 2017 r. (w notowaniach za kwiecień 2018 r. w 28 grupach), a w 24 wyższy niż w kwietniu 2018 r. (w kwietniu 2018 r. tylko w 16 grupach większy niż w marcu 2018 r.). Słabsze wyniki produkcyjne w maju 2018 r. przełożyły się na spadek wyników za okres styczeń – maj 2018 r., w porównaniu z notowaniami za okres czterech miesięcy 2018 r. Utrzymała się wprawdzie liczba 31 grup wyrobów z dodatnią dynamiką produkcji wytworzonej w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r., ale aż w 32 dynamika produkcji była mniejsza od notowanej za okres styczeń – kwiecień 2018 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 07/2018, str. 79-81 (spis treści >>)