logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

dr inż. Robert Cybulski, Politechnika Śląska,Wydział Budownictwa
dr inż. Artur Piekarczuk, Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2018.07.19

Artykuł przeglądowy

Ekrany akustyczne stanowią obecnie nieodzowny element infrastruktury kolejowej. Pomimo prostej funkcji, jaką pełnią, oraz nieskomplikowanej konstrukcji, ich zastosowanie w praktyce nadal nie jest w pełni uregulowane formalnie. Obecnie nie ma norm projektowych, które kompleksowo obejmują zagadnienia związane z projektowaniem kolejowych ekranów akustycznych. Prowadzi to do stosowania w praktyce różnych podejść projektowych, co przy obecnym stanie wiedzy wydaje się uzasadnione. Artykuł jest próbą usystematyzowania zagadnień projektowania kolejowych ekranów akustycznych w zakresie doboru obciążeń.

Słowa kluczowe: kolejowe ekrany akustyczne; obciążenie wiatrem; obciążenie aerodynamiczne.

Railway noise barrier – principles for selection of aerodynamic loads

Noise barriers are now an indispensable element of the railway infrastructure. Despitethe simple function they perform and the uncomplicated construction, their use in practice is still not fully formally regulated. At present, there are no design standards that comprehensively cover issues related to the design of railway noise barriers. This leads in practice to the application of different project approaches, which seems to be justified at the current state of knowledge. The article is an attempt to systematize procedures related to the design of railway noise barriers in regards to loads selection.

Keywords: railway noise barrier; wind load; aerodynamic action.

Literatura
[1] Friedl Herbert,Michael Reiterer, Hannes Kari. b.d. „Aerodynamic excitation of noise barrier systems at high-speed rail lines. Fatigue analysis”. W IOMAC’11 – 4th International Operational Modal Analysis Conference.
[2] PN-EN 1794-1:2011. Drogowe urządzenia przeciwhałasowe – Wymagania pozaakustyczne – Część 1: Właściwości mechaniczne i stateczność.
[3] PN-EN 1794-1:2018. Drogowe urządzenia przeciwhałasowe – Wymagania pozaakustyczne Część 1: Właściwości mechaniczne i stateczność.
[4] PN-EN 1990:2004. Podstawy projektowania konstrukcji.
[5] PN-EN 1990:2004/A1:2008. Podstawy projektowania konstrukcji. Załącznik A2 – Zastosowanie dla mostów.
[6] PN-EN 1991-1-4:2008. Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-4: Oddziaływania ogólne, Oddziaływania wiatru.
[7] PN-EN 1991-2:2007. Oddziaływania na konstrukcję. Część 2: Obciążenia ruchome mostów.
[8] PN-EN 1993-1-9:2007. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-9: Zmęczenie.
[9] Rail Safety and Standards Board Limite. 2014. Guidance on Loading Requirements for the Design of Railway Structures. GC/GN5612.
[10] Vittozzi Angelo, Gianluca Silvestri, Luisa Genca, Michela Basili. 2017. „Fluid dynamic interaction between train and noise barriers onHigh-Speed-Lines”. Procedia Engineering 199 (styczeń). Elsevier: 290–95. DOI: 10.1016/J.PROENG.2017.09.035.

Przyjęto do druku: 30.05.2018 r.

Przeczytaj cały arykuł >>

Materiały Budowlane 07/2018, str. 60-62 (spis treści >>)