logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr inż. Hubert Witkowski, Politechnika Łódzka; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek, mgr inż. Karol Chilmon, Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Lądowej

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2018.07.18

Artykuł przeglądowy

W artykule omówiono zastosowanie betonu fotokatalitycznego w kontekście redukcji stężenia tlenków azotu w powietrzu. Opisano mechanizm procesu fotokatalizy i metody badań skuteczności tego rozwiązania. Przedstawiono również przykłady realizacji z użyciem betonu fotokatalitycznego oraz wymieniono czynniki wpływające na efektywność redukcji tlenków azotu.

Słowa kluczowe: beton fotokatalityczny; dwutlenek tytanu; NOx.

* * *

Assessment of the posibility of reduction nitrogen oxides by photocatalytic concrete

The paper presents the use of photocatalytic concrete in the context of reducing the concentration of nitrogen oxides in the air. Themechanismof the photocatalysis process and research methods on the effectiveness of this solution are described. Examples of realizations using photocatalytic concrete and factors influencing the effectiveness of reduction of nitrogen oxides are also presented.

Keywords: photocatalytic concrete; titanium dioxide; NOx.

Literatura
[1] BeeldensAnne. 2006. „An environmental friendly solution for air purification and self-cleaning effect: the application of TiO2 as photocatalyst in concrete”. Proceedings of Transport Research Arena Europe-TRA, Göteborg, Sweden.
[2] Boonen Elia, Anne Beeldens. 2014. „Recent Photocatalytic Applications for Air Purification in Belgium”. Coatings (4): 553 – 573
[3] Boonen Elia et al. 2015. „Construction of a photocatalytic de-polluting field site in the Leopold II tunnel in Brussels”. Journal of Environmental Management (155): 136 – 144.
[4] George Christian et al. 2016. „Impacto of photocatalytic remediation of pollutants on urban air quality”. Frontiers of Environmental Science&Engineering 10 (5): 1 – 10.
[5] Guerrini Gian Luca. 2009. „Some observations regarding in – service performance Photocatalytic paving block surfaces”. Betonwerk und Fertigteil – Technik BFT (5): 16 – 25.
[6] GuerriniGian Luca; Enrico Peccati. 2008. „Tunnel »UMBERTOI« inRome.Monitoring programresults”. CTG Italcementi Group Report n. 24.
[7] ISO 22197-1:2016. Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) – Test method for air-purification performance of semiconducting photocatalytic materials – Part 1: Removal of nitric oxide.
[8] Kasza Tomasz. 2007. Badanie właściwości fotokatalitycznych i charakterystyka fizykochemiczna nanokrystalicznych filmów TiO2 na podłożu ceramicznym. Pracadoktorska. Kraków. Politechnika Krakowska.
[9] Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2016. Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych w art. 89 ustawy – Prawo ochrony środowiska: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/documents/download/102460 (dostęp 14.04.2018 r.) .
[10] SokołowskiMarcin, Damian Dziuk. 2008. Tio- Cem – cement z przyszłością. Materiały X Sympozjum Naukowo-Technicznego Reologia w technologii betonu.
[11] UNI-11247:2010. Determinazione dell'indice di abbattimento fotocatalitico degli ossidi di azoto in aria da parte di materiali inorganici fotocatalitici: metodo di prova in flusso continuo.
[12] Wudarczyk Alicja. 2001. Toksyczny wpływ tlenków azotu na organizm człowieka. Płock. Praca poglądowa do specjalizacji I stopnia z medycyny pracy.


Przyjęto do druku: 24.05.2018 r.

Otwórz powiększenie >>

Materiały Budowlane 07/2018, strona 58-60 (spis treści >>)