logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

mgr inż. Małgorzata Wutke, TPA Sp. z o.o.;

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2018.07.17

Studium przypadku

Zawilgocenie nawierzchni drogowej wpływa negatywnie na jej właściwości mechaniczne. Dostępne są różne metody oceny nawierzchni drogowych pod kątem zawilgocenia. Najprostsze w interpretacji metody grawimetryczne wymagają inwazyjnej ingerencji w stan nawierzchni i pomiarów wagowych w warunkach laboratoryjnych pobranych próbek. Istnieją także metody nieniszczące,m.in.metoda georadarowa. W artykule przedstawiono ocenę zawilgocenia za pomocą metody georadarowej na odcinku drogi długości 200 m, prowadzącej przez tunel wybudowany w technologii „białej wanny” z nawierzchnią w postaci warstwy asfaltowej grubości 12 cm, ułożonej na warstwie kruszywa grubości 20 cm. Po ok. pięciu latach użytkowania drogi zaobserwowano na niej wysięki w postaci mokrych plam. Zauważono także deformację w formie wyniesienia (wybrzuszenia) warstw asfaltowych. Georadar umożliwił zlokalizowanie miejsc zawilgoconych w obu warstwach nawierzchni drogowej i podanie przyczyny powstawania deformacji i wysięków wody na nawierzchni drogi.

Słowa kluczowe: georadar; zawilgocenia; stała dielektryczna; nawierzchnia drogowa; „biała wanna”; badania nieniszczące.

Use of the Ground Penetrating Radar (GPR) method to locate
moisture in pavement structure

The presence of water in the road structure has a negative impact on itsmechanical properties. Variousmethods are available for assessing roads in terms of their humidity. The simplest in interpretation - gravimetricmethods - require invasive intervention in the road condition and measurements of weights of the samples in laboratory conditions. There are also non destructivemethods, among themthe Ground Penetrating Radar (GPR). The article presents the assessment of moisture using the GPR on a 200-meter section of the road leading through a tunnel built in the „white box” technology with road surface built of 12-centimeter of asphalt layer on 20-centimeter of aggregate. After about 5 years of use, there were wet spots on the road and deformation of asphalt layers in the formof elevation. GPRmade it possible to locate wet areas in both layers and point the probable reasons of the deformation and wet spots on the road surface.

Keywords: Ground Penetrating Radar (GPR); dampness; dielectric constant; road surface; „white box”; non-destructive testing.

Literatura
[1] Daniels David J. 2007. Ground Penetrating Radar 2nd Edition. London. The Institution of Engineering and Technology.
[2] DawsonAndrew. 2008. Water in road structures. United Kingdom. Springer.
[3] Jol Harry M. 2009. „Ground Penetrating Radar: Theory andApplications”. Amsterdam. Elsevier Science.
[4] Klysz G., J-P. Balayssac. 2007. „Determination of volumetric water content of concrete using ground-penetrating radar”. Cement and Concrete Research.
[5] Lalague Anna. 2015. Use of Ground Penetrating Radar for Transportation InfrastructureMaintenance. Trondheim. Doctoral Thesis at Norwegian University of Science and Technology.
[6] Stryk Josef, Amir Alani, M. R. Matula, K. Pospisil. 2015. „Innovative Inspection Procedures for Effective GPR Surveing of Critical Transport Infrastructures (Pavement, Bridges and Tunnels)”. Switzerland. Springer. Civil Engineering Applications of Ground Penetrating Radar.
[7] Tosti Fabio, Evert Slob. 2015. „Determination, by using GPR of the volumetric water content in structures, substructures, foundations and soil”. Rome. Springer. Civil Engineering Application od Ground Penetrating Radar.
[8] WutkeMałgorzata,Małgorzata Konopska-Piechurska,Wioletta Jackiewicz-Rek, Kamil Załęgowski,Andrzej Garbacz. 2017. Zastosowanie GPR przy ocenie stopnia zawilgocenia elementów posadowienia w prognozowaniu trwałości
betonu w parkingu podziemnym. Szczecin-Międzyzdroje. Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane.
[9] Wutke Małgorzata. 2015. Use of electromagnetic waves combined to resistivity measurement for the characterization of concrete.Wroclaw.Master Thesis at Wroclaw University of Technology.
[10] Wutke Małgorzata. 2018. Zastosowanie metody georadarowej w ocenie stanu elementów budowli infrastrukturalnych. Kielce. KonferencjaNowoczesna Diagnostyka i Naprawy Nawierzchni Drogowych.
[11] Wutke Małgorzata. 2017. „Potencjalne przyczyny uszkodzeń warstw asfaltowych nawierzchni przed upływem okresu gwarancyjnego. Lokalizacja osłabionych miejsc warstw asfaltowych nawierzchni za pomocą systemu GPR. Naprawa uszkodzeń warstw asfaltowych”. Drogownictwo.
[12] WutkeMałgorzata. 2018. „Use of Ground Penetrating Radar measurement combined to resistivity measurement for characterization of the concrete moisture”. Rapperswil. 17th International Conference on GPR.
[13] Wutke Małgorzata, Małgorzata Konopska-Piechurska. 2018. Nieniszczące metody diagnostyki w budownictwie. Kielce. Konferencja Nowoczesna Diagnostyka i Naprawy Nawierzchni Drogowych. Przyjęto do druku: 07.06.2018 r.

Przeczytaj cały arykuł >>

Materiały Budowlane 07/2018, str. 54-57 (spis treści >>)