logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr hab. inż. Barbara Rymsza, prof. IBDiM, dr inż. Krzysztof Kaperczak, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2018.07.14

Pochylnia, obok urządzenia dźwigowego, jest jednym z dwóch najbardziej popularnych sposobów pokonywania różnicy wysokości przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich. Wodróżnieniu od dźwigu jest praktycznie niezawodna. Ograniczenia dotyczące stosowania pochylni wynikają z: braku przestrzeni, która mogłaby być przeznaczona na pochylnię; niedostępności miejsca ze względu na podziemną infrastrukturę techniczną, która utrudnia posadowienie, oraz sprzeciwu projektanta i zarządzającego (potrzeby utrzymania miejscowego ładu architektonicznego i estetyki przestrzeni, którą zaburzają długie biegi i spoczniki pochylni).  

 

Literatura
[1] Amazing Examples of Ramps Blended Into Stairs – (http://twistedsifter.com/2012/06/ramps blended-and-integrated-into-stairs, dostęp: 22.04.2018 r.).
[2] American Disability Act 2010.
[3] Kaperczak Krzysztof. 2017. Propozycja poprawy dotychczasowych rozwiązań w zakresie dostępności obiektów inżynierskich dla osób niepełnosprawnych – rozprawa doktorska. Bydgoszcz.
[4] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 z pozn. zm.).
[5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.(Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735).
[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690).
[7] Rumińska A. Siedlce i problem z ruchem pieszym. eSMA Inicjatywa edukacyjna 2014 (http://www.emsarelacje.pl/uniwersalny-dizajn/siedlceiproblemzruchempieszym, dostęp: 22.04.2018 r.).
[8] Rymsza Barbara, Krzysztof Kaperczak. 2015. Standardy dostępności dlaMiasta Stołecznego Warszawy – I wersja. Warszawa. (http://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje. um.warszawa. pl/files/projekt_standardow_dostepnosci_dla_m. st_._warszawy_0.pdf, dostęp: 22.04.2018 r.).

Przyjęto do druku: 25.05.2018 r.

Przeczytaj cały arykuł >>

Materiały Budowlane 07/2018, str. 48 (spis treści >>)