logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

dr hab. inż. Wojciech Siekierski, Politechnika Poznańska;Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2018.07.13

Artykuł przeglądowy

Rury stalowe wypełnione betonem zaczęto stosować w budownictwie jako słupy w XX w. W ostatnich latach wdrożono je w mostowych ustrojach kratownicowych. Wypełnienie betonem znacznie ogranicza wrażliwość pasów z rur stalowych na lokalną utratę stateczności, szczególnie w węzłach. Dźwigary kratownicowe z rur stalowych z pasami wypełnionymi betonem mają większą nośność i sztywność w porównaniu z odpowiednikami bez wypełnienia. Właściwie nie występuje w nich zagrożenie lokalną utratą stateczności ścianek elementów. Zniszczenie może nastąpić w wyniku uplastycznienia pasa rozciąganego, pęknięcia mocowania krzyżulca rozciąganego w węźle z propagacją wzdłuż spoiny lub przez ścianki pasa rozciąganego bądź utraty stateczności krzyżulca ściskanego. Mechanizm zniszczenia zależy m.in. od wymiarów przekroju poprzecznego elementów i sposobu zakratowania.

Słowa kluczowe: rura stalowa; wypełnienie betonem; dźwigar kratownicowy; budowla mostowa; badania.

Concrete-filled steel tubes in bridge truss structures

Concrete filled steel tubes are present in civil engineering since 20-th century. In recent years they have started being applied in bridge truss girders. Concrete fill significantly reduces sensitivity of steel tubes to local buckling, especially at nodes. Truss girders made of concrete-filled steel tubes have better load carrying capacity and flexural stiffness in comparison to similar girders made of steel tubes themselves. They are not exposed to failure due to local buckling of tube walls. Recorded failure modes are: plastification of the cord in tension, punching shear at the connection of bracing in tension and truss cord (crack propagates through the connection or through the cord in tension), buckling of bracing in compression. Occurrence of specific failure mode depends on individual parameters of the girders – members cross-sectional dimensions and bracing layout.

Keywords: steel tube; concrete fill; truss structure; bridge; testing.

Literatura
[1] Jielian Zheng, JianjunWang. 2018. „Concrete-Filled Steel TubeArch Bridges in China”. Engineering 4: 143 – 155. DOI: 10.1016/j.eng.2017.12.003.
[2] Lin-Hai Han, Wei Li, Reidar Bjorhovde. 2014. „Developments and advanced applications of concrete-filled steel tubular (CFST) structures: Members”. Journal of Constructional Steel Research 100: 211 – 228. DOI: 10.1016/j.jcsr.2014.04.016.
[3] Lin-Hai Han, Wu Xua, Shan-Hu He, Zhong Tao. 2015. „Flexural behaviour of concrete filled steel tubular (CFST) chord to hollow tubular brace truss: experiments”. Journal of Constructional Steel Research 109: 137 – 151. DOI: 10.1016/j.jcsr.2015.03.002.
[4]Wenbo Zhou, Yu Chen, Kai Wang, Shaohua Han, Fernando Palacios Galarza. 2017. „Experimental research on circular concrete filled stainless steel tubular truss”.Thin-Walled Structures 117: 224 – 238.DOI: 10.1016/j.tws.2017.04.026.
[5] Wenjin Huang, Luigi Fenu, Baochun Chen, Bruno Briseghella. 2018. „Experimental study on joint resistance and failure modes of concrete filled steel tubular (CFST) truss girders”. Journal of Constructional Steel Research 141: 241 – 250. DOI: 10.1016/j.jcsr. 2017.10.020.
[6] Wenjin Huang, Zhichao Lai, Baochun Chen, Zhitao Xie, Amit H. Varma. 2018. „Concrete-filled steel tube (CFT) truss girders: Experimental tests, analysis and design”. Engineering Structures 156: 118 – 129. DOI: 10.1016/j.engstruct.2017.11.026.


Przyjęto do druku: 04.05.2018 r.

Przeczytaj cały arykuł >>

Materiały Budowlane 07/2018, str. 44-46 (spis treści >>)