logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

mgr inż. Piotr Głąbski, dr inż. Paweł Sulik, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Badań Ogniowych

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2018.07.06

Artykuł przeglądowy

W artykule przedstawiono wymagania dotyczące odporności ogniowej pionowych szachtów wentylacyjnych, wykorzystywanychwcelachwietrzenia i oddymiania.Omówione zostały przypadki szachtów żelbetowych i murowanych, ale także wykonanych z płyt ogniochronnych. Przedstawiono zagrożenia związane z zastosowaniem warstwy izolacji termicznej wewnątrz kanałów oraz baterii klap odcinających montowanych w ścianach szachtów. Zaprezentowano też środki zapobiegające tym zagrożeniom i sposób określania szczelności szachtów w temperaturze otoczenia oraz kryteria dotyczące zachowania dymoszczelności.

Słowa kluczowe: odporność ogniowa; szachty wentylacyjne; wentylacja pożarowa.

Fire safety of masonry and reinforced concrete shafts ventilation

The paper presents requirements in the field of fire resistance of vertical ventilation shafts, used both for day to day ventilation and smoke control purposes.Cases of reinforced concrete and masonry shafts as well as shafts made of fire protection panels were discussed. The threats connected with the application of the thermal insulation layer inside the ducts and the battery of the fire or smoke control dampers mounted in the walls of the shafts are presented, as well as measures to prevent these threats and the method of determining the tightness of the shafts at ambient temperature and the criteria related to the smoke control behavior.

Keywords: fire resistance; ventilation shafts; fire ventilation.

Literatura
[1] PN-EN 13501-3+A1:2010P Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 3: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej wyrobów i elementów stosowanych w instalacjach użytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodów wentylacyjnych i przeciwpożarowych klap odcinających.
[2] PN-EN 13501-4+2016-07 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 4: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej elementów systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu.
[3] PN-EN 1366-2:2015 Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych – Część 2: Przeciwpożarowe klapy odcinające.
[4] Praca zbiorowa. 2015.Wytyczne ETICS.Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem ETICS. Stowarzyszenie na rzecz Systemów Ociepleń. 03/2015.
[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami, w tym nowelizacją obowiązującą od 01.01.2018 r.).
[6] Sulik Paweł. 2007. „Błędy ocieplania obiektów bezspoinowymsystemem ociepleń”. Materiały Budowlane (1): 32 – 34.
[7] Sulik Paweł, Wojciech Chruściel. 2014. „Sposoby zabezpieczania elewacji wykonanych w technologii ETICS przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego”. Inżynier Budownictwa (3): 62 – 66.

Przyjęto do druku: 30.05.2018 r.

Przeczytaj cały arykuł >>

Materiały Budowlane 07/2018, str. 20-22 (spis treści >>)