logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

dr inż. Andrzej Kolbrecki, mgr inż. Katarzyna Kaczorek-Chrobak, inż. Tomasz Gwiżdż, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Badań Ogniowych

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2018.07.04

Wpolskich przepisach przeciwpożarowych pomijane jest niebezpieczeństwo wynikające z procesu tlenia. Z pewnością temu zjawisku należy się uwaga, ponieważ pożary poprzedzone tleniem należą do najbardziej zdradliwych i niebezpiecznych w skutkach. W przypadku, gdy materiał składa się w całości lub w części z organicznych składników, jest suchy, zawiera pory z powietrzem lub puste przestrzenie, które z jednej strony powodują rozwinięcie powierzchni, a z drugiej strony utrudniają odpływ ciepła, lub oddziałuje na niego odpowiednie źródło ciepła (o określonej mocy),może w określonych przypadkach zajść w nim proces tlenia. W 2016 r. została wprowadzona norma PN-EN 16733 [6] określająca zasady badania i oceny podatności na ciągłe tlenie. W artykule przedstawiono wyniki badań podatności na proces ciągłego tlenia pięciu typów materiałów izolacyjnych na bazie drewna i celulozy.

Słowa kluczowe: badania ogniowe; tlenie; wyroby budowlane; termoizolacja celulozowa.

Tests and the assessment of a tendency of
cellulosic thermal insulations and wood-based materials
for continuously smouldering

In the Polish legislation fire hazards arising from smouldering process is skipped. Certainly this phenomenon should be greater attention, because fires preceded by smouldering are among the most treacherous and dangerous consequences.When the material is as a whole or in a part from organic ingredients and is dry, is not dense but contains holes with air or empty spacesin it, which, on the one hand, cause the extended surface and, on the other hand, hinder the outflow of heat, or affects the appropriate heat source (specific power), in certain cases, itmay be the smouldering process. In the year 2016 the PN-EN 16733 [6] standard was published. There are specified rules for testing and evaluation of the susceptibility to continuous smouldering. In this article there are presented the results of smouldering test for five types of insulationmaterials on the basis of wood and cellulose.

Keywords: fire tests; smouldering; construction products; cellulosic thermal insulation.

Literatura
[1] Ohlemiller T. J. „Smoldering Combustion propagation on solid wood”. Fire Safety Science – proceedings of third international symposium pages 565 – 574.
[2] Ohlemiller T. J. 1981. „Smoldering combustions hazards on thermal insulations materials”. National Bureau of Standards Washington D.C.
[3] Ohlemiller T. J. 2008. On the Criteria for Smoldering Ignition in the CFR 1632 Cigarette Test for Mattresses NIST Technical Note 1601 November 2008.
[4] Ohlemiller T. J. „Smoldering Combustion”. SFPE Handbook of Fire Protection Engineering 2nd Edition Chapter 11 section 2 pages 171 – 179.
[5] PN-C-01200-12:1994. Zagrożenie pożarem i wybuchem – Parametry zapalności i wybuchowości – Oznaczanie temperatury pyłów w warstwie.
[6] PN-EN 16733:2016 Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych. Oznaczanie podatności wyrobu budowlanego na przechodzenie w proces ciągłego tlenia.
[7] PN-EN ISO 13943:2010 Bezpieczeństwo pożarowe – Terminologia.
[8] Rozporządzenie Ministra SW z 3 listopada 1992 r.W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 92, poz. 460; zm. Dz.U. z 1995 r. Nr 102, poz. 507).

Przyjęto do druku: 18.06.2018 r.

Przeczytaj cały arykuł >>

Materiały Budowlane 07/2018, str. 14-16 (spis treści >>)