logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr inż. Bartłomiej Sędłak, dr inż. Paweł Sulik, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Badań Ogniowych

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2018.07.03

Stalowe drzwi przeciwpożarowe pełnią kluczową rolę w spełnieniu przepisów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych. W artykule przedstawiono główne aspekty dotyczące zachowania się stalowych drzwi przeciwpożarowych w przypadku wystąpienia pożaru. Ponadto omówiono metodykę badań oraz sposób klasyfikacji odporności ogniowej drzwi, jak również wnioski płynące z wieloletnich badań tego typu elementów.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo pożarowe; odporność ogniowa; izolacyjność ogniowa; szczelność ogniowa; drzwi przeciwpożarowe.

The behavior of steel doorsets in fire conditions

Steel fire doorsets have a major role in the fulfillment of the rules of buildings fire safety. This paper discusses the main issues related to the behavior of steel doorsets in fire conditions. Moreoverthe test methodology and way of classification of for this type of elements has been presented as well as conclusions being a result of many years of tests on elements of this type.

Keywords: fire safety; fire resistance; thermal insulation; integrity; fire doors.

Literatura
[1] Glass R. A., A. I. Rubin. 1979. Fire safety for high-rise buildings. Gaithersburg, MD.
[2] Izydorczyk Daniel, Bartłomiej Sędłak, Bartłomiej Papis, Piotr Turkowski. 2017. „Doors with specific fire resistance class”. Procedia Engineering. vol. 172, s. 417 – 425.
[3] Izydorczyk Daniel, Bartłomiej Sędłak, Paweł Sulik. 2014. „Problematyka prawidłowego odbioru wybranych oddzieleń przeciwpożarowych”.Materiały Budowlane 506 (11): 62 – 64.
[4] Izydorczyk Daniel, Bartłomiej Sędłak, Paweł Sulik. 2014. „FireResistance of timber doors – Part I:Test procedure and classification”.Ann.WarsawUniv. Life Sci. – SGGWFor.WoodTechnol., vol. 86, s. 125–128.
[5] Izydorczyk Daniel, Bartłomiej Sędłak, Paweł Sulik. 2016. „Izolacyjność ogniowa drzwi przeciwpożarowych”. Izolacje 21 (1): 52 – 63.
[6] Izydorczyk Daniel, Bartłomiej Sędłak, Paweł Sulik. 2017. „Fire doors in tunnels emergancy exits – smoke control and fire resistance tests”. IFireSS 2017 – 2nd International Fire Safety Symposium Naples, Italy, June 7-9, s. 1–8.
[7] Kinowski Jacek, Bartłomiej Sędłak, Paweł Sulik. 2015. „Odporność ogniowa i dymoszczelność drzwi zgodnie z PN-EN 16034”.Materiały Budowlane 519 (11): 65 – 66. DOI: 10.15199/33.2015.11.20.
[8] Kuczyński Krzysztof. 2010. „Kształtowniki metalowe z przekładką termiczną”.Materiały Budowlane 456 (8): 38 – 39.
[9] PN-EN 13501-2: 2016-07 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków − Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej.
[10] PN-EN1363-2:2001 Badania odporności ogniowej – Część 2: Procedury alternatywne i dodatkowe.
[11] PN-EN 1634-1+A1: 2018-03 Badania odporności ogniowej i dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien oraz elementów okuć budowlanych – Część 1: Badania odporności ogniowej zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien.
[12] PN-EN 16034:2014-11 Drzwi, bramy i otwieralne okna. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Właściwości dotyczące odporności ogniowej i dymoszczelności.
[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami, w tym nowelizacją obowiązującą od 01.01.2018 r.).
[14] Sassi S., P. Setti, G. Amaro, L. Mazziotti, G. Paduano, P. Cancelliere, M. Madeddu. 2016. Fire safety engineering applied to high-rise building facades. MATECWeb Conf., vol. 46, p. 04002, May.
[15] Sędłak Bartłomiej, Paweł Sulik. 2017. „Badania odporności ogniowej i dymoszczelności drzwi przeszklonych zgodnie z wymaganiami normy wyrobu PN-EN 16034. Cz. 1”. Świat Szkła (2): 30 – 35.
[16] Sędłak Bartłomiej, Paweł Sulik. 2017. „Badania odporności ogniowej i dymoszczelności drzwi przeszklonych zgodnie z wymaganiami normy wyrobu PN-EN 16034. Cz. 2”. Świat Szkła (3): 40, 42 – 43.
[17] Sulik Paweł, Daniel Izydorczyk, Bartłomiej Sędłak. 2016. Bezinwazyjna weryfikacja poprawności wykonania i montażu drzwi przeciwpożarowych. Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych: Ogólnopolska konferencja, Warszawa, 22-23 stycznia, s. 147–150.
[18] Sulik Paweł, Bartłomiej Sędłak, Daniel Izydorczyk. 2014. „Odporność ogniowa i dymoszczelność drzwi przeciwpożarowych na wyjściach awaryjnych z tuneli – badania i klasyfikacja”. Logistyka (6): 10104–10113.
[19] Sulik Paweł, Bartłomiej Sędła, Piotr Turkowski, Wojciech Węgrzyński. 2014. Bezpieczeństwo pożarowe budynków wysokich i wysokościowych. Budownictwo na obszarach zurbanizowanych, Nauka, praktyka, perspektywy,A. Halicka, Ed. Politechnika Lubelska, pp. 105–120.
[20] Sulik Paweł, Bartłomiej Sędłak. 2015. „Prawidłowy odbiór przeszklonych drzwi przeciwpożarowych”. Świat Szkła 20 (2): 46 – 49, 56.
[21] Sulik Paweł, Bartłomiej Sędłak. 2015. „Wybrane zagadnienia związane z drzwiami przeciwpożarowymi”. Inżynier Budownictwa (11): 90 – 97.

Przyjęto do druku: 22.05.2018 r.

czytaj więcej >>>

Materiały Budowlane 07/2018, str. 10-12 (spis treści >>)