logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Tomasz Domański, Kamil Kmiecik, Politechnika Krakowska; Wydział Inżynierii Lądowej

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2018.07.02

Pod wpływem obciążeń zewnętrznych parametry mechaniczne drewna pogarszają się w czasie. Redukcja nośności zależy od typu obciążenia i od klasy drewna. W przypadku dużych naprężeń spowodowanych obciążeniem długotrwałym występują efekty redukcji wytrzymałości zwane pełzaniem. W artykule przedstawiono kalibrację współczynników kmod, fi i kfi w warunkach pożaru, przy użyciu metod probabilistycznych. Parametry przyjęto zgodnie zmetodą największej wiarygodności, wykorzystując dane istotne dla polskiego drewna konstrukcyjnego. Parametry obciążenia śniegiem zostały oszacowane na podstawie danych meteorologicznych zawierających obciążenie śniegiem z ponad 45 lat w przypadku polskich stref górskich: Zakopanego, Świeradowa i Leska. Do oceny niezawodności wykorzystano reprezentatywne stany krótko- i długoterminowe.

Słowa kluczowe: niezawodność; konstrukcje drewniane; obciążenie śniegiem; bezpieczeństwo pożarowe.

Effect of loads on fire safety of timber elements

Under the influence of external loads the values of mechanical parameters of wood decrease in time. It depends on the type of load and timber.Due to long termloading at high stress ratio levels, there are strength reduction effects, referred to as creep-rupture effects. The paper presents the calibration of the factors kmod,fi and kfi using probabilistic methods. The parameter are fitted by the Maximum Likelihood Method using the data relevant for Polish structural timber. The snow load process parameters have been estimated based on Polish snow data over 45 years frommountain zones: Zakopane, Świeradów and Lesko. Representative short – and long – termstates are used for evaluate the reliability.

Keywords: reliability; timber structures; snow loads; fire safety.

Literatura
[1] Buchanan Andrew. 2002. Structural design for fire safety. Chichester, J. Wiley.
[2] Domański Tomasz. 2016.Wybrane zagadnienia niezawodności konstrukcji drewnianych. Kraków. Wydawnictwo PK.
[3] Domański Tomasz. 2014. „Probability calibration of load duration modification factor for timber roofs in the polish mountain zones”. Archives of Civil Engineering, LX (2): 195 – 208.
[4] IMiGW Kraków, 2009. Raport wysokości pokrywy śnieżnej w latach 1960 – 2009. Kraków. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
[5] IMiGWWrocław. 2009. Raport wysokości pokrywy śnieżnej w latach 1960 – 2009. Wrocław. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
[6] König Jürgen. 2005. „Structural fire design according to Eurocode 5 – design rules and their bankground”. Fire and Materials, Issue 29: 147 – 163.
[7] PN-EN 1990:2004. Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.
[8] PN-EN 1995 1-1:2010. Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych, Część 1-1: Postanowienia ogólne. Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków.
[9] PN-EN 1995-1-2:2008. Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych, Część 1-2: Postanowienia ogólne. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe.
[10] Woźniak Grzegorz, Paweł Roszkowski. 2014. Projektowanie konstrukcji drewnianych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 5. Warszawa. Instytut Techniki Budowlanej.

Przyjęto do druku: 23.05.2018 r.

czytaj więcej >>>

Materiały Budowlane 07/2018, str. 7-8 (spis treści >>)