logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

ISSN 0137-2971

e-ISSN 2449-951X

Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

I okładka - Solbet (reklama)
II okładka - Painpol (reklama)
III okładka - Owczary (reklama)
IV okładka - Icopal (reklama)

MATERIAŁY BUDOWLANE SCIENCE

M. Burda, R. Krupa, P Kubica, P Sulik - Wpływ zmian w przepisach techniczno-budowlanych na proces budowlany. Część 1 / The impact of changes in technical and construction regulations on the construction process focus on fire safety. Part 1  ... 2. 
cytuj/citation: Burda Marcin, Krupa Rafał, Kubica Przemysław, Sulik Paweł. 2018. Wpływ zmian w przepisach techniczno-budowlanych na proces budowlany. Część 1. Materiały Budowlane. 551 (7): 7-8. DOI: 10.15199/33.2018.06.01

T. Domański, K. Kmiecik - Wpływ obciążeń na bezpieczeństwo pożarowe elementów drewnianych / Effect of loads on fire safety of timber elements ... 7
cytuj/citation: Domański Tomasz, Kmiecik Kamil. 2018. Wpływ obciążeń na bezpieczeństwo pożarowe elementów drewnianych. Materiały Budowlane. 551 (7): 7-8. DOI: 10.15199/33.2018.07.02

B. Sędłak, P. Sulik - Zachowanie się drzwi stalowych w warunkach pożaru /The behavior of steel doorsets in fire conditions ... 10
cytuj/citation: Sędłak Bartłomiej, Sulik Paweł. 2018. Zachowanie się drzwi stalowych w warunkach pożaru. Materiały Budowlane. 551 (7): 7-8. DOI: 10.15199/33.2018.07.03

A. Kolbrecki, K. Kaczorek-Chrobak, T GwiżdżBadania oraz ocena przechodzenia w proces ciągłego tlenia izolacji celulozowych i drewnopochodnych / Tests and the assessment of a tendency of cellulosic thermal insulations and wood-based materials for continuously smouldering ... 14
cytuj/citation: Kolbrecki Andrzej, Kaczorek-Chrobak Katarzyna, Gwiżdż Tomasz. 2018. Badania oraz ocena przechodzenia w proces ciągłego tlenia izolacji celulozowych i drewnopochodnych. Materiały Budowlane. 551 (7): 7-8. DOI: 10.15199/33.2018.07.04

P. Głąbski, P. Sulik -  Bezpieczeństwo pożarowe wentylacyjnych szachtów murowanych i żelbetowych / Fire safety of masonry and reinforced concrete shafts ventilation ... 20
cytuj/citation: Głąbski Piotr, Sulik Paweł. 2018. Bezpieczeństwo pożarowe wentylacyjnych szachtów murowanych i żelbetowych. Materiały Budowlane. 551 (7): 7-8. DOI: 10.15199/33.2018.07.06

A. Kolbrecki, B. Papis - Klasyfikacja dachów zielonych dotycząca odporności na działanie ognia zewnętrznego / Classification of green roofs concerning resistance to external fire exposure ... 26
cytuj/citation: Kolbrecki Andrzej, Papis Bartłomiej K. 2018. Klasyfikacja dachów zielonych dotycząca odporności na działanie ognia zewnętrznego. Materiały Budowlane. 551 (7): 7-8. DOI: 10.15199/33.2018.07.08

B.Papis, P. Sulik Badania dymotwórczości kabli i przewodów w warunkach pożaru / Tests of smoke production of cables and wires in fire conditions ... 30
cytuj/citation: Papis Bartłomiej K., Sulik Paweł. 2018. Badania dymotwórczości kabli i przewodów w warunkach pożaru. Materiały Budowlane. 551 (7): 7-8. DOI: 10.15199/33.2018.07.09

A. Madaj, K. Mossor - Wpływ procesu sprężania na trwałość kablobetonowych konstrukcji sprężonych / Influence of prestressing process on the durability of post-tensioned prestressed structures ... 34
cytuj/citation: Madaj Arkadiusz, Mossor Katarzyna. 2018. Wpływ procesu sprężania na trwałość kablobetonowych konstrukcji sprężonych. Materiały Budowlane. 551 (7): 7-8. DOI: 10.15199/33.2018.07.10

W. Siekierski - Rury stalowe wypełnione betonem w mostowych ustrojach kratownicowych / Concrete-filled steel tubes in bridge truss structures ... 44
cytuj/citation: Siekierski Wojciech. 2018. Rury stalowe wypełnione betonem w mostowych ustrojach kratownicowych. Materiały Budowlane. 551 (7): 44-46. DOI: 10.15199/33.2018.07.13

M. Wutke - Zastosowanie metody georadarowej w celu lokalizacji zawilgocenia w konstrukcji nawierzchni jezdni / Use of the Ground Penetrating Radar (GPR) method to locate moisture in pavement structure ... 54
cytuj/citation: Małgorzata Wutke. 2018. Zastosowanie metody georadarowej w celu lokalizacji zawilgocenia w konstrukcji nawierzchni jezdni. Materiały Budowlane. 551 (7): 54-57. DOI: 10.15199/33.2018.17

H. Witkowski, W. Jackiewicz-Rek, K. Chilmon - Ocena możliwości redukcji tlenków azotu przez beton fotokatalityczny / Assessment of the posibility of reduction nitrogen oxides by photocatalytic concrete ... 58
cytuj/citation: Witkowski Hubert, Jackiewicz-Rek Wioletta, Chilmon Karol. 2018. Ocena możliwości redukcji tlenków azotu przez beton fotokatalityczny. Materiały Budowlane. 551 (7): 58-60. DOI: 10.15199/33.2018.07.18

R. Cybulski, A. Piekarczuk - Kolejowe ekrany akustyczne – zasady doboru obciążeń aerodynamicznych / Railway noise barrier – principles for selection of aerodynamic loads ... 60
cytuj/citation: Cybulski Robert, Piekarczuk Artur. 2018. Kolejowe ekrany akustyczne – zasady doboru obciążeń aerodynamicznych. Materiały Budowlane. 551 (7): 60-62. DOI: 10.15199/33.2018.07.19

R. Jasiński - Naprężenia rysujące i niszczące ścian usztywniających z otworami, wykonanych z elementów murowych z ABK / Cracking and ultimate shear stresses of shear walls with openings made of AAC masonry units ... 66
cytuj/citation: Jasiński Radosław. 2018. Naprężenia rysujące i niszczące ścian usztywniających z otworami, wykonanych z elementów murowych z ABK. Materiały Budowlane. 551 (7): 66-67. DOI: 10.15199/33.2018.07.21

D. Kukla, A. Kozłowski - Zachowanie się prętów z pojedynczych kątowników połączonych z blachami węzłowymi „na widelec” / Behavior of single angle members connected to gusset plate by ,,fork” joint ... 72
cytuj/citation: Kukla Damian, Kozłowski Aleksander. 2018. Zachowanie się prętów z pojedynczych kątowników połączonych z blachami węzłowymi „na widelec”. Materiały Budowlane. 551 (7): 72-75. DOI: 10.15199/33.2018.07.23

 

TEMAT WYDANIA - BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W BUDOWNICTWIE

Innowacja w służbie bezpieczeństwa pożarowego – Marc-Ok w EI120, kurtyny elastyczne ze znakiem CE ... 6

Zabezpieczenie ogniochronne elementów drewnianych ... 9

Reklama Mercor

K. Bagiński, Ł. Ostapiuk, P. Wróbel - Skuteczność systemów oddymiania w halach przemysłowych ... 18
cytuj: Bagiński Krzysztof, Ostapiuk Łukasz, Wróbel Paweł. 2018. Skuteczność systemów oddymiania w halach przemysłowych. Materiały Budowlane. 551 (7): 18-19. DOI: 10.15199/33.2018.07.05

Swisspor: Thermoflat system (reklama)

Mercor - systemy oddymiania i odprowadzania ciepła, doświetlenia dachowe (reklama)

K. Chmielewski - Elektroniczne systemy detekcji gazów ... 23
cytuj: Chmielewski Krzysztof. 2018. Elektroniczne systemy detekcji gazów. Materiały Budowlane. 551 (7): 23-24. DOI: 10.15199/33.2018.07.07

Innowacyjne systemy detekcji gazów ... 25

Konferencja Naukowo-Techniczna BUDOWNICTWO DREWNIANE – TRENDY I WYZWANIA ... 25

Jubileuszowa konferencja DNI BETONU 2018 ... 25

Instytut Techniki Budowlanej ... 28

Knauf - System Fire Win - pasywna ochrona przeciwpożarowa (reklama)

Technokabel (reklama)

Tubądzin Industrio (reklama)

TEMAT WYDANIA – Budownictwo infrastrukturalne

M. Węgrzynowski - Budowa ekologicznych przejść dla zwierząt WD-27 i WD-29 ... 38
cytuj: Węgrzynowski Maciej. 2018. Budowa ekologicznych przejść dla zwierząt WD-27 i WD-29. Materiały Budowlane. 551 (7): 38-39. DOI: 10.15199/33.2018.07.11

Kruszbet (reklama)

ViaCon (reklama)

U. Tomczak - Zastosowanie ścian szczelinowych w kolejowych obiektach inżynieryjnych a poprawa bezpieczeństwa na przejazdach ... 40

B. Stryszyk-Wieloszewska - Kolejowy obiekt mostowy z prefabrykatów wielkogabarytowych ... 42
cytuj: Stryszyk-Wieloszewska Bogumiła. 2018. Kolejowy obiekt mostowy z prefabrykatów wielkogabarytowych. Materiały Budowlane. 551 (7): 42-43. DOI: 10.15199/33.2018.07.12

OptemArch (reklama)

Gonar systems international (reklama)

B. Rymsza, K. Kaperczak - Pochylnia wewnątrzschodowa ... 48
cytuj: Rymsza Barbara, Kaperczak Krzysztof. 2018. Pochylnia wewnątrzschodowa. Materiały Budowlane. 551 (7): 48-49. DOI: 10.15199/33.2018.07.14

M. Gołos - Zastosowanie kompozytów Tensar do zbrojenia warstw asfaltowych w celu zwiększenia trwałości zmęczeniowej nawierzchni ... 49
cytuj: Gołos Michał. 2018. Zastosowanie kompozytów Tensar do zbrojenia warstw asfaltowych w celu zwiększenia trwałości zmęczeniowej nawierzchni. Materiały Budowlane. 551 (7): 49-51. DOI: 10.15199/33.2018.07.15

K. Szymaniak - Innowacja zamknięta w nawierzchni ... 52
cytuj: Szymaniak Krystyna. 2018. Innowacja zamknięta w nawierzchni. Materiały Budowlane. 551 (7): 52. DOI: 10.15199/33.2018.07.16

 

Tensar (reklama)

jrs (reklama)

jrs (reklama)

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

T. Chyła - BIM w projektowaniu prefabrykowanych hal przemysłowych ... 63
cytuj: Chyła Tomasz. 2018. BIM w projektowaniu prefabrykowanych hal przemysłowych. Materiały Budowlane. 551 (7): 63-65. DOI: 10.15199/33.2018.07.20

BIM W BUDOWNICTWIE

J. Boruc - Common Data Environment (CDE) – poszukiwanie środowiska współpracy dla BIM ... 68
cytuj: Boruc Jacek. 2018. Common Data Environment (CDE) – poszukiwanie środowiska współpracy dla BIM. Materiały Budowlane. 551 (7): 68-70. DOI: 10.15199/33.2018.07.22

Sprawna komunikacja jest podstawą dobrego zarządzania ... 71

Canastol (reklama)

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

K. Patoka - Nieprawidłowości w uproszczonych kosztorysach dachów ... 76
cytuj: Patoka Krzysztof. 2018. Nieprawidłowości w uproszczonych kosztorysach dachów. Materiały Budowlane. 551 (7): 76-78. DOI: 10.15199/33.2018.07.24

 

RYNEK BUDOWLANY

M. Kowalska - Produkcja materiałów budowlanych w maju 2018 roku ... 79
cytuj: Kowalska Małgorzata. 2018. Produkcja materiałów budowlanych w maju 2018 roku. Materiały Budowlane. 551 (7): 79-81. DOI: 10.15199/33.2018.07.25

J. Kobylarz - Sprzedaż produkcji budowlano--montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie pięciu miesięcy 2018 roku ... 82
cytuj: Kobylarz Janusz. 2018. Sprzedaż produkcji budowlano--montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie pięciu miesięcy 2018 roku. Materiały Budowlane. 551 (7): 82-83. DOI: 10.15199/33.2018.07.26

jrs (reklama)

Dwie dekady dynamicznego rozwoju sieci sprzedaży materiałów budowlanych ... 84

Zmiana cen materiałów budowlanych w maju 2018 roku ... 86

XXVIII Seminarium Mostowe ... 86

Velux świętował 20 lat produkcji w Polsce ... 87

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawny GUNB informuje ... 88

KONFERENCJE

XV Konferencja „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego” ... 89

Stowarzyszenie Producentów Betonów po raz kolejny popularyzuje prefabrykaty betonowe i ABK na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ... 90

Awanse naukowe w II kwartale 2018 roku ... 92

Prenumerata dla uczelni wyższych ... 94

Prenumerata dla szkół średnich ... 96