logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

mgr inż. Aleksandra Mazurek, Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu;

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2018.06.17

(artykuł przeglądowy)

W budownictwie zagadnienie związane z naprawą konstrukcji żelbetowych, a w szczególności ochroną stali zbrojeniowej, od wielu lat stanowi przedmiot zainteresowania środowiska inżynierskiego. Prawidłowe zaplanowanie i przeprowadzenie prac naprawczych wymaga kompleksowej analizy wielu różnych uwarunkowań. Szczególnie istotny jest dobór odpowiedniej metody i procedury postępowania. W pracy przedstawiono skrótowo przebieg procesu korozji stali zbrojeniowej w betonie oraz omówiono metody i zasady ochrony zaproponowane w normie PN-EN 1504-9.

Słowa kluczowe: żelbet; ochrona stali zbrojeniowej; korozja.

***

Protection of reinforcing steel in the light of PN-EN 1504-9

In construction, the issue related to the repair of reinforced concrete structures, and in particular the protection of reinforcing steel has been the subject of interest of the engineering community
for many years. Proper planning and carrying out repair works requires a comprehensive analysis of many different conditions. The selection of an appropriatemethod and procedure is particularly important. The work presents a brief summary of the corrosion process of reinforcing steel in concrete and discusses the methods and principles of protection proposed in the PN-EN1504-9 standard.

Keywords: reinforced concrete; protection of reinforcing steel; corrosion.

Literatura
[1] Hebda Lesław, Krzysztof Berger. 2012. „Aktywne metody ochrony konstrukcji żelbetowych. Elektrochemiczna ochrona zbrojenia przed korozją”. Przegląd Budowlany (5).
[2] Piaskowski Piotr, John Bruce Miller. 2014. „Trwałość, koszty, normalizacja oraz przykłady zastosowań metod ekstrakcji chlorków i realkalizacji skarbonatyzowanego betonu”. Przegląd Budowlany (5).
[3] PN-EN 12696:2004 Ochrona katodowa stali w betonie.
[4] PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu.
[5] PN-EN 1504-9:2010 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 9: Ogólne zasady dotyczące stosowania wyrobów i systemów.
[6] Sokólski Wojciech. 2011. „Ochrona katodowa stali zbrojeniowej w betonie – aktualny stan technologii, zakres stosowania i wymagania normowe”. Ochrona przed Korozją 54 (1).
[7] Zybura Adam. 2008. „Zapewnienie trwałości konstrukcji żelbetowych”. Materiały Budowlane
435 (11): 28 – 30.

Przyjęto do druku: 20.02.2018 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 06/2018, str. 63-64 (spis treści >>)