logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr hab. inż. Jan Kempa, prof. nadzw. UTP, dr inż. Magdalena Dobiszewska, dr inż. Krzysztof Pawłowski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy; Wydział Budownictwa,Architektury i Inżynierii Środowiska

5 kwietnia 2018 r. w Auditorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy (UTP) odbyła się Gala Jubileuszowa z okazji 50-lecia Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (WBAiIŚ). Zaproszenie na uroczystość przyjęli: J.M. Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy – prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński wraz z prorektorami, dziekani wydziałów kształcących studentów na kierunku budownictwo, architektura i inżynieria środowiska na Politechnice Warszawskiej, Politechnice Poznańskiej, Politechnice Krakowskiej, Politechnice Częstochowskiej, Uniwersytecie Zielonogórskim, Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 05/2018, str. 36 (spis treści >>)