logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

W 2012 r. Stowarzyszenie Producentów Betonów (SPB) podjęło inicjatywę mającą na celu popularyzowanie wiedzy o przemyśle prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) wśród studentów wydziałów budownictwa polskich wyższych uczelni technicznych. Opracowano cykl seminariów oraz wytypowano najbardziej liczące się uczelnie kształcące inżynierów budownictwa. W ciągu minionych lat odbyło się 27 spotkań, w których uczestniczyło przeszło 3000 słuchaczy. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem, a Stowarzyszenie nawiązało bądź umocniło kontakty z uczelniami. Dla wielu studentów bezpośrednie kontakty z przedstawicielami przemysłu stały się impulsem do bardziej szczegółowego zainteresowania
prefabrykacją betonową orazABK. Nie dziwi więc, że SPB nadal organizuje seminaria i po raz kolejny odwiedza krajowe uczelnie techniczne.

Opracowała: Danuta Matynia

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 05/2018, str. 96-97 (spis treści >>)