logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Kluczowym czynnikiem kształtującym efektywność wykorzystania elementów prefabrykowanych w budownictwie są połączenia, które wpływają bezpośrednio na pracochłonność montażu oraz trwałość układu elementów w ich newralgicznych punktach. Dobór rozwiązań połączeń elementów powinien odbywać się na wczesnym etapie projektowania elementów.

mgr inż. Tomasz Chyła, COMFORT S.A.
dr inż. Grzegorz Adamczewski, PolitechnikaWarszawska,Wydział Inżynierii Lądowej

DOI: 10.15199/33.2018.05.25

Kluczowym czynnikiem kształtującym efektywność wykorzystania elementów prefabrykowanych w budownictwie są połączenia, które wpływają bezpośrednio na pracochłonność montażu oraz trwałość układu elementów w ich newralgicznych punktach. Dobór rozwiązań połączeń elementów powinien odbywać się na wczesnym etapie projektowania elementów. Takie podejście projektowe pozwala wcześnie wyeliminować potencjalne trudności montażowe, jak np. konflikt umiejscowienia akcesoriów montażowych z układem zawiesi transportowych lub geometrią elementu. Modelowanie elementów na wysokim poziomie szczegółowości, jaki daje technologia BIM (Building Information Modeling), pozwala uniknąć takich trudności technicznych podczas realizacji budowy.

Artykuł jest kontynuacją zagadnień omówionych w numerze
kwietniowym miesięcznika „Materiały Budowlane”
(4/2018, str. 114 – 115).

Przyjęto do druku: 26.03.2018 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 05/2018, str. 80-81 (spis treści >>)