logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

W artykule przedstawiono wyniki badań zbrojonych ścian murowych wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Zasadnicze badania przeprowadzono na 12 elementach ściennych. We wszystkich ścianach zastosowano zbrojenie w postaci stalowych kratowniczek oraz siatek z włókien szklanych. W sześciu modelach wykonano tzw. spoinę jednostronną... 

dr inż. Radosław Jasiński, dr hab. inż. Łukasz Drobiec, prof. PŚl, Politechnika Śląska,Wydział Budownictwa

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 DOI: 10.15199/33.2018.05.24

W artykule przedstawiono wyniki badań zbrojonych ścian murowych wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Zasadnicze badania przeprowadzono na 12 elementach ściennych. We wszystkich ścianach zastosowano zbrojenie w postaci stalowych kratowniczek oraz siatek z włókien szklanych. W sześciu modelach wykonano tzw. spoinę jednostronną (zbrojenie zagłębiano w zaprawie), a w kolejnych sześciu spoinę dwustronną (zbrojenie układano w warstwie zaprawy i przykrywano kolejną warstwą). Modele zbadano na ukośne ściskanie zgodnie z normą ASTM E519-81. Wyniki porównano z rezultatami badań ścian niezbrojonych.Wykazano, że stosując spoinę jednostronną, wyraźnie zmniejszono wartości naprężeń rysujących i niszczących w porównaniu ze ścianą bez zbrojenia.


Słowa kluczowe: wpływ murowania; zbrojenie do spoin wspornych; ściskanie; ścinanie.

Influence of bricklaying method on shear strength of walls made of AAC masonry units

The paper presents the results of tests of reinforced masonry walls made of autoclaved aerated concrete (AAC). The main research was carried out on 12 models. All models were reinforced with truss type steel reinforcement or fiberglass geogrid. In 6 models, a so-called one-sided bed joints was used (reinforcement was embedded in the mortar), and the next in 6 models a two-sided bed joints was used (reinforcement was laid on the mortar joint and covered with another layer of mortar). The models were tested under oblique compression in accordancewithASTME519-81. The resultswere comparedwith the results of tests of unreinforced walls. It was shown that using a one-sided bed joints a clear reduction in the value of crack and destructive stresses in relation to walls without reinforcement.

Keywords: impact of masonry execution; bed joint reinforcement; compression; shear.

Literatura
[1] ASTM E519-81 Standard Test Method for Diagonal Tension (Shear) of Masonry Assemblages.
[2] Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński. 2015. „Wpływ rodzaju zaprawy na parametry mechaniczne murów z ABK poddanych ściskaniu”. Materiały Budowlane 512 (4): 3 – 7. DOI: 10.15199/33.2015.04.02.
[3] Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński. 2015. „Wpływ rodzaju zaprawy na parametry mechaniczne murów z betonu komórkowego poddanych ścinaniu”.Materiały Budowlane 513 (5): 106 – 109. DOI: 10.15199/33.2015.05.44.
[4] Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński, Tomasz Rybarczyk. 2016. „The influence of the type of mortar on the compressive behaviour of wallsmade of Autoclaved Aerated Concrete (AAC)”. Brick and Block Masonry – Trends, Innovations and Challenges. Taylor & Francis Group, London, pp. 1531–1538.
[5] Jasiński Radosław, Łukasz Drobiec. 2016. „Comparison Research of Bed Joints Construction and Bed Joints Reinforcement on Shear Parameters of AAC Masonry Walls”. Journal of Civil Engineering and Architecture, Vol. 10, nr 12: 1329 – 1343, DOI: 10.17265/1934-7359/2016.12.004.
[6] JasińskiRadosław, ŁukaszDrobiec. 2016. „Study of Autoclaved Aerated Concrete Masonry Walls with Horizontal Reinforcement under Compression and Shear”. Procedia Engineering Vol. 161: 918 – 924. DOI: 10.1016/j.proeng.2016.08.758.
[7] Jasiński Radosław, Łukasz Drobiec. 2018. „Wpływ sposobu murowania na wytrzymałość na ściskanie ścian z elementów murowych z ABK”. Materiały Budowlane 548 (4): 8 – 10. DOI: 10.15199/33.2018.04.02.
[8] Jasiński Radosław, Adam Piekarczyk, Lech Misiewicz. 2016. „Comparison research of kind of mortar influence and bed joints reinforcement on shear parameters of AAC masonry walls”. Brick and Block Masonry – Trends, Innovations and Challenges. Taylor & Francis Group, London, pp. 1659-1666.
[9] PN-EN 1996-1-1:2010+A1:2013-05P, Eurokod 6: Projektowanie konstrukcjimurowych, Część 1-1: Reguły ogólne dla niezbrojonych i zbrojonych konstrukcji murowych.

Podziękowanie
Autorzy dziękują firmom Solbet Sp. z o.o., NOVA Sp. z o.o. i MAP Products Private Limited (Indie) za dostarczenie materiałów do badań.


Przyjęto do druku: 23.04.2018 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 05/2018, str. 77-79 (spis treści >>)