logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

dr Marek Ramczyk, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, WydziałBudownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Autor do korespondencji : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2018.05.02

Streszczenie. W artykule dokonano szczegółowego przeglądu najważniejszych regulacji prawnych stymulujących rozwój sektora budownictwa niskoenergetycznegowUnii Europejskiej i stanu ich wdrożenia w prawie polskim.Wskazano kluczowe konsekwencje
wprowadzonych przepisów prawa dla inwestorów, projektantów i firm związanych z sektorem budowlanym. Przedstawiono również instrumenty ekonomiczne wspierające budownictwo energooszczędne w Polsce.

Słowa kluczowe: budownictwo niskoenergetyczne; budynek o niemal zerowym zużyciu energii; stymulatory prawne; instrumenty ekonomiczne.

 

* * *

Legal and economic stimuli for the development of energy-efficient construction

The article presents a detailed review of the most important legal regulations stimulating the development of the energy-efficient building sector in the European Union and the state of their implementation in Polish law. The paper indicates the key consequences of introduced regulations for investors, designers and companies related to the construction sector. Economic instruments supporting energy-efficient construction in Poland are also presented.

Keywords: energy-efficient construction; nearly zero-energy building; legal stimuli; economic instruments.

 

Literatura
[1] Akty prawne: http://www.sejm.gov.pl (dostęp 28.02.2018 r.).
[2] Informacje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW): http://www.nfosigw.gov.pl (dostęp 28.02.2018 r.).
[3] Informacje o aktach prawnych Unii Europejskiej: http://buildingsplatform.org (dostęp 28.02.2018 r.).
[4] Informacje o aktach prawnych Unii Europejskiej: http://www.europa.eu (dostęp 28.02.2018 r.).
[5] RamczykMarek, Krzysztof Pawłowski. 2017. „Konsekwencje uwarunkowań prawnych budownictwa niskoenergetycznego dla projektowania i wykonawstwa w Polsce”. Izolacje 220 (10): 26 – 31.
[6] RozporządzenieMinistra Infrastruktury i Rozwojuwsprawiemetodologiiwyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej z 27 lutego 2015 r. (Dz.U. 2015, poz. 376).
[7] Uchwała RadyMinistrów z 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Krajowego Planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii”.

Przyjęto do druku: 07.03.2018 r.

Przeczytaj cały arykuł >>

Materiały Budowlane 05/2018, str. 6-8 (spis treści >>)