logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Janusz Bohatkiewicz Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury

Autor do korespondencji : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2018.03.11

W artykule przedstawiono zagadnienia ochrony przed hałasem drogowym głównie z uwagi na kryteria ich wyboru. Jednym z aktualnych problemów jest bardzo częste stosowanie ekranów akustycznych, które stały się podstawowym sposobem ochrony przed hałasem drogowym w Polsce. Podejście do tego problemu związane jest przede wszystkim z potrzebą spełnienia wartości dopuszczalnych hałasu. Tymczasemw wielu krajach UE stosowane są procedury i kryteria mające na celu wykorzystanie różnych metod ochrony przed hałasem drogowym. Ich elementem są analizy ekonomiczne, takie jak analiza kosztów i korzyści oraz analiza efektywności ekonomicznej. W artykule podano zhierarchizowany sposób i kryteria podejścia do wyboru metod i środków ochrony przed hałasem drogowym. Takie działanie może być niezbędne w związku ze zmianami Dyrektywy 2002/49/WE dotyczącymi konieczności wykonywania analiz wpływu hałasu na zdrowie ludzi.W końcowej części podano teoretyczny przykład wyboru metod i środków ochrony przed hałasem drogowym z wykorzystaniem proponowanego sposobu podejścia.

Słowa kluczowe: hałas drogowy; ochrona przed hałasem; ekran akustyczny.

* * *

Road noise protection methods and measures – selection criteria

The article presents the issues of protection against road noise mainly due to the selection criteria. One of the current problems is the frequent use of noise barriers, which have become the basic road noise protection method in Poland. The approach to this problem is related primarily to the need to meet noise limits. In the meantime, procedures and criteria are used in many EU countries to use various methods of road noise protection. Economic analyses such as cost-benefit analyses and costeffectiveness analyses are also part of this procedure. The article presents a hierarchical method and criteria for the selection of methods and measures to protect against road noise. This approach may be necessary in the context of the revision of Directive 2002/49/WE with regard to the need to analyse the impact of road noise on human health. The final section provides a theoretical example of the choice of road noise protection methods and measures using the proposed approach.

Keywords: road noise; noise protection; noise barrier.

Literatura

[1] Bohatkiewicz Janusz. 2017. „Modelowanie i ocena rozwiązań chroniących przed hałasem drogowym”. Monografie. Politechnika Lubelska.
[2] Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. Directive 2002/49/EC. Official Journal of the European Communities, L 189, 18.7.2002, p. 12–25.
[3] Milford Ingunn, Klaus Gspan, Sigve Jarl Aasebø, Kjell Strömmer. 2013. „Value for Money in Road Traffic Noise Abatement”. CEDR Project Group Road Noise: subgroup tyre/vehicle noise. Final Report, v. 2. Paris.

Otrzymano : 31.01.2018 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 03/2018, str. 30-31 (spis treści >>)