logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Zofia Walczuk

 

DOI: 10.15199/33.2018.02.22

Największe zmiany w dziale III – budynki i pomieszczenia dotyczą budynków wielorodzinnych. Jedną z nich jest określenie minimalnej wielkości mieszkania: 25 m2. Zniesiono wymagania dotyczące minimalnej powierzchni poszczególnych pomieszczeń na rzecz wyznaczenia minimalnej powierzchni całego lokalu mieszkalnego. W świetle dotychczas obowiązujących przepisów co najmniej jeden pokój w mieszkaniu powinien mieć powierzchnię nie mniejszą niż 16 m2 – po zmianie jest to minimum 25 m2 i dotyczy całego mieszkania. Usunięto archaiczny zapis nakazujący projektowanie miejsca przeznaczonego na pralkę wyłącznie w łazience. Obecnie wprowadzono regulację ogólną mówiącą, że w mieszkaniu należy przewidzieć miejsce umożliwiające zainstalowanie automatycznej pralki domowej, ale do właściciela mieszkania będzie należała decyzja, gdzie pralka zostanie umieszczona. Usunięto też zapis mówiący o obowiązkowym wyposażeniu kuchni oraz wprowadzono regulacje mające na celu dopuszczenie w mieszkaniu jednopokojowym kuchni w formie aneksu kuchennego, połączonego z pokojem, pod warunkiem zastosowania odpowiedniej wentylacji. Dotychczas przepisy rozporządzenia używały pojęcia wnęki kuchennej.

Otrzymano : 15.01.2018 r. 

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 02/2018, str. 75-77 (spis treści >>)