logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Czy rozbudowa obiektu budowlanego wymaga założenia nowej książki obiektu budowlanego?

Ustawa – Prawo budowlane nie zawiera bezpośredniej definicji pojęcia „rozbudowa”. Przyjmuje się zatem, że rozbudowa polega na zmianie istotnych cech istniejącego obiektu budowlanego, przez zwiększenie kubatury, wysokości, długości, szerokości czy powierzchni zabudowy.W wyniku rozbudowy nie powstaje nowy obiekt budowlany, w przypadku którego – zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane powinna być założona nowa (kolejna) książka obiektu budowlanego obok książki założonej dla obiektu budowlanego przed rozbudową.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 02/2018, str. 74 (spis treści >>)