logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Artykuł koncentruje się na zagadnieniu kształtowania połączeń w ścianowych konstrukcjach prefabrykowanych. Przedstawia rodzaje połączeń z podziałem na typy oraz omawia wybrane rozwiązania konstrukcyjne.

dr hab. inż. Wit Derkowski Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej
mgr inż. Piotr Skupień Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej

Autor do korespondencji : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2018.02.10

 

Słowa kluczowe: beton prefabrykowany; ściany prefabrykowane; połączenia.

* * *

Structural joints in precast wall structures

This article focus on the issue of connections in precast wall structures. It outlines types of joints and presents selected structural solutions.

Keywords: precast concrete; precast walls; connections; structural joints.

Literatura
[1] Derkowski Wit. 2017. „Budownictwo kubaturowe ze ścianami nośnymi –możliwości współczesnej prefabrykacji”. Cement Wapno Beton (5): 414 – 425.
[2] Derkowski Wit, Andrzej Cholewicki, Mariusz Niesyczyński, Piotr Skupień. 2017. Prefabrykacja – jakość, trwałość, różnorodność – Zeszyt 3 – Obiekty kubaturowe mieszkalne i inne, w których głównym układem konstrukcyjnym są ściany.Warszawa. Stowarzyszenie Producentów Betonów.
[3] Derkowski Wit, Jan Włodarczyk. 2009. „Połączenia typu belka – słup w konstrukcjach prefabrykowanych”. Materiały Budowlane 447 (11): 18 – 21.
[4]Materiały reklamowe firmy Peikko Polska Sp. z o.o.
[5] Materiały reklamowe firmy Halfen Sp. z o.o.
[6] PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz 1422)
[8] Wierzbicki Stanisław, Jan Sieczkowski. 2013. „Bezpieczeństwo konstrukcji budynków wielkopłytowych”. Inżynieria i Budownictwo (9): 473 – 478.

Otrzymano : 08.01.2018 r. 

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 02/2018, str. 35-37 (spis treści >>)