logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

W artykule przedstawiono wyniki badań porowatości całkowitej, otwartej i zamkniętej oraz przewodnictwa cieplnego bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) klas gęstości od 350 do 700 kg/m3. Uzyskano zgodność wyników wybranych parametrów z danymi literaturowymi.

dr inż. Mariusz Sobolewski Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowisk 

Autor do korespondencji : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2018.02.09

W artykule przedstawiono wyniki badań porowatości całkowitej, otwartej i zamkniętej oraz przewodnictwa cieplnego bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) klas gęstości od 350 do 700 kg/m3. Uzyskano zgodność wyników wybranych parametrów z danymi literaturowymi. Sprawdzono wpływ porowatości na przewodnictwo cieplne wyrobów z ABK w technologii piaskowej i wyjaśniono przyczyny zachodzących zmian w różnych odmianach betonu komórkowego.

Słowa kluczowe: beton komórkowy; porowatość całkowita; pory otwarte; pory zamknięte; przewodnictwo cieplne; aparat płytowy HFM; piknometr gazowy; piknometr quasi-cieczowy.

* * *

Influence of the porosity on the thermal conductivity of the sand aerated concrete

The paper presents results of total, open and closed porosity and thermal conductivity coefficient of commercially AAC products in the density classes from 350 to 700 kg/m3. The results of selected parameters were matched with the literature data. The influence of different porosity on the thermal conductivity of AAC products in sand technology was investigated and the causes of changes in various types of aerated concrete were explained.

Keywords: aerated concrete; cellular concrete; total porosity; open pores; closed pores; thermal conductivity; HFM apparatus; gas pycnometer; quasi-liquid pycnometer.

Literatura
[1] Baillis Dominique, Remi Coquard, Joana Randrianalisoa, Leonid Dombrovsky, Raymound Viskanta. 2013. „Thermal radiation properties of highly porous cellular foams”. Special Topics & Reviews in PorousMedia –An International Journal 4 (2): 111 – 136.
[2] Ferkl Pavel, Richard Pokorny, Juraj Kosek. 2014. „Multiphase approach to coupled conduction- radiation heat transfer in reconstructed polymeric foams”. International Journal of Thermal Sciences 83: 68 – 79.
[3] Firkowicz-Pogorzelska Katarzyna. 2001. „Metodyka określania wartości obliczeniowej współczynnika przewodzenia ciepła materiałów budowlanych”. Prace ITB, Kwartalnik 119 (3): 33 – 53.
[4] Gębarowski Piotr, Katarzyna Łaskawiec, Piotr Zając. 2015. „Korelacje pomiędzy właściwościami fizykotechnicznymi a strukturą porowatości ABK”.Materiały Budowlane 519 (11): 214 – 216. DOI: 10.15199/33.2015.11.67.
[5] Łaskawiec Katarzyna. 2014. „Parametry cieplne ścian z ABK oraz metodologia ich wyznaczania”. Materiały Budowlane 502 (6): 106 – 107.
[6] Misiewicz Lech. 2012. „Rynekmateriałówbudowlanych do wznoszenia ścian w Polsce w 2011 r.”. Materiały Budowlane 476 (4): 2 – 3.
[7] Narayanan N., K. Ramamurthy. 2000. „Structure and properties of aerated concrete: a review”. Cement & Concrete Composites 22: 321 – 329.
[8] PN-EN 771-4+A1:2015. Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 4. Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego.
[9] PN-EN 772-13:2001. Metody badań elementów murowych. Część 13. Określenie gęstości netto i gęstości brutto elementów murowych w stanie suchym (z wyjątkiem kamienia naturalnego).
[10] PN ISO 8301: 1998. Izolacja cieplna. Określanie oporu cieplnego i właściwości z nim związanych. Aparat płytowy z czujnikami gęstości strumienia cieplnego.
[11] Schober Georg. 2011. „Porosity in autoclaved aerated concrete (AAC): A review on pore structure, types of porosity, measurement methods and effects of porosity on properties”. Cement Wapno Beton, Special Issue: 39 – 43.
[12] Schoch Torsten, Oliver Kreft. 2012. „Wpływ wilgotności na przewodność cieplną ABK”. Materiały Budowlane 478 (6): 46 – 48.
[13] SobolewskiMariusz,AureliaBłażejczyk. 2014. „Izolacyjność cieplna wysokoprężnej pianki poliuretanowej w aerozolu”. Izolacje (11/12): 69 – 72.
[14] Webb Paul A., Clyde Orr. 1997. „Analytical Methods in Fine Particle Technology”. Micromeritics Instrument Corporation: 193 – 218.
[15] Zapotoczna-Sytek Genowefa. 2013. Autoklawizowany beton komórkowy. Technologia Właściwości Zastosowanie.Warszawa.Wydawnictwo PWN/Stowarzyszenie Producentów Betonów.

Otrzymano : 13.12.2017 r. 

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 02/2018, str. 32-34 (spis treści >>)