logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. Politechnika Warszawska,Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
dr inż. Krzysztof Radzicki Politechnika Krakowska,Wydział Inżynierii Środowiska
mgr inż. Adam Kasprzak Politechnika Warszawska,Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Autor do korespondencji : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2018.02.03

Gęsta zabudowa centrów miast i niewielka powierzchnia dostępnych działek budowlanych powoduje, że w nowo wznoszonych budynkach kondygnacje techniczne oraz parkingi lokalizuje się pod ziemią.Wynika to z konieczności zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc parkingowych w nowych budynkach [12].Skutkiem jest coraz głębsze ich posadowienie, na ogół wiele metrów poniżej zwierciadła wód gruntowych.Obudowę głębokich wykopów mogą stanowić elementy podziemnej konstrukcji budynku, ale na pewno muszą zapewnić stateczność ścian wykopu i zabezpieczyć wykop przed napływem wody gruntowej [5, 13].Zastosowanie szczelnej obudowy wykopu ma ograniczyć zasięg odwodnienia do jego obrysu i zredukować oddziaływanie obiektu na sąsiednie budowle i budynki [4].Wprowadzenie pionowych przesłon do gruntu często skutkuje podpiętrzeniem wód gruntowych i zmianą kierunku ich przepływu na zewnątrz obudowy wykopu, a tym samym zmianą warunków wodno-gruntowych w rejonie realizowanej inwestycji.

Otrzymano : 10.01.2018 r.

Literatura
[1] Kasprzak Adam, Paweł Popielski,Krzysztof Radzicki. 2016. „Analiza możliwości
detekcji niekontrolowanego dopływu do głębokiego wykopu”. Przegląd Geologiczny (w druku).
[2] Kłosiński Bolesław. 2014. „Sprawdzanie stateczności dna głębokich wykopów”. Geoinżynieria – drogi mosty tunele (46): 38 – 44.
[3] Mittag J. 2009. Technische Risiken bei Grundwasserhaltungen und Grundwasserentspannungen für tiefe innerstädtische Baugruben.
[4] Nazarewicz Marcin, Paweł Popielski. 2010. „Analiza oddziaływania czasowego odwodnienia w trakcie realizacji głębokich wykopów fundamentowych na budynki sąsiednie”. Czasopismo Techniczne; Seria: Środowisko 107 (1-Ś) (14): 1 – 18.
[5] Popielski Paweł. 2012. „Oddziaływanie głębokich posadowień na otoczenie w środowisku zurbanizowanym”. Politechnika Warszawska Prace Naukowe Inżynieria Środowiska z. 61.Warszawa. OWPW.
[6] Popielski Paweł, Agnieszka Dąbska. 2014. „Numerical model of suffusion”, w: Izvestia Vsesouznogo Naucno-Issledovatel’skogo Instituta Gidrotehniki Imenii B. E. Vedeneeva, Energia (271): 23 – 33.
[7] Popielski Paweł, Krzysztof Radzicki, Jürgen Dornstädter. 2016. „Badania szczelności obudowy głębokiego wykopu metodą termomonitoringu:. Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Architectura 15 (3): 127 – 138.Wydawnictwo SGGW.
[8] Popielski Paweł, Anna Siemińska-Lewandowska. 2016. „Zakres i dobór parametrów podłoża do opracowania modeli numerycznych głęboko posadowionych obiektów budowlanych – doświadczenia i wnioski”. Acta Scientiarum Polonorum, Seria: Architectura. Warszawa. Wydawnictwo SGGW.
[9] Radzicki Krzysztof, Stephane Bonelli. 2010. „Apossibility to identify piping erosion in earth hydraulic works using thermalmonitoring”. 8th ICOLD European Club Symposium, Insbruck, p. 618 – 623.
[10] Radzicki Krzysztof, Stephane Bonelli. 2012. „Monitoring of the suffusion process development using thermal analysis performed with IRFTA model”. 6th ICSE, Paryż, p. 593 – 600.
[11] Radzicki Krzysztof. 2011. „Zastosowanie termo monitoringu do detekcji przecieków oraz erozji wewnętrznej w ziemnych budowlach piętrzących”: 230 – 239. Bezpieczeństwo zapór – nowe wyzwania.Warszawa. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz ze zmianami (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690).
[13] Siemińska-Lewandowska Anna. 2010. Głębokie wykopy projektowanie i wykonawstwo.Warszawa.Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ.
[14] Słowikowski Daniel. 2013. „Likwidacja przebić hydraulicznych w podłożu gruntowym – praktyczne doświadczenia z realizacji. Geoinżynieria – drogi mosty tunele (4): 60 – 64.

 

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 02/2018, str. 14-16 (spis treści >>)