logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr inż. Kamil RóżyckiPolitechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
dr inż. Maciej Mijakowski, Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Autor do korespondencji e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2018.01.16

Artykuł ma na celu przybliżenie czytelnikom informacji dotyczących szczelności powietrznej budownictwa drewnianego. Przedstawiono zalety i wady tego typu budownictwa. Wskazano szczególne znaczenie szczelności obiektów drewnianych w porównaniu z murowanymi, problemy związane z ich nieszczelnością oraz korzyści płynące z wykonania testu szczelności. Informacje te wpisują się w planowany program priorytetowy pt. „Poprawa jakości powietrza. Część 7. Dofinansowanie energooszczędnych domów drewnianych”, którego celem jest poprawa jakości powietrza dzięki ograniczeniu lub uniknięciu emisji dwutlenku węgla, m.in. przez wykorzystanie drewna jako prośrodowiskowego surowca budowlanego. Program zakłada, że można otrzymać dofinansowanie na test szczelności budynku.

Słowa kluczowe: domy drewniane; test Blower Door; szczelność budynku; dofinansowanie domów drewnianych.

* * *

The specificity of the air-thightness of a wooden building

The aim of this article is familiarizing readers with information regarding wooden construction. In this article we can read about the advantages and disadvantages of this type of construction. There are presented the particular significance of the air-tightness of wooden objects compared to brick buildings, problems related to their air leakage and the benefits of the leak test. Additionally there are presented, the priority program: "Improving air quality Part 7). Co-financing of energy-efficient wooden houses ", which aims to improve air quality by reducing or avoiding carbon dioxide emissions, including through wider use of wood as a pro-environmental construction material. The program assumes that you can receive funding for a leak test of such a building.

Keywords: wooden houses; Blower Door Test; airtightness of the buildings; financing of wooden houses.

Literatura
[1] Domhagen Fredrik, Paula Wahlgren. 2017. „Consequences of Varying Airtightness in Wooden Buildings”. Energy Procedia vol. 132: 873 – 878. DOI: 10.1016/j.egypro.2017.09.688. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187661021734835X). 
[2] Kalamees Targo. 2007. „Air tightness and air leakages of new lightweight single-family detached houses in Estonia”. Building and Environment vol. 42, Issue 6: 2369 – 2377. DOI: 10.1016/j.buildenv. 2006.06.001.
[3] PN-EN ISO 9972:2015-10E Cieplne właściwości użytkowe budynków – Określanie przepuszczalności powietrznej budynków – Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora.
[4] PN-EN 13829:2002. Właściwości cieplne budynków – Określanie przepuszczalności powietrznej budynków – Metoda pomiaru ciśnieniowego
z użyciem wentylatora.
[5] PROGRAM PRIORYTETOWY: Tytuł programu: „Poprawa jakości powietrza Część 7). Dofinansowanie energooszczędnych domów drewnianych”.
[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
[7] Różycki Kamil, Olaf Dybiński, Maciej Mijakowski. 2017. „Wpływ błędów wykonawczych na szczelność budynku na przykładzie murowanego domu jednorodzinnego”. Materiały Budowlane 535 (3): 56 – 57. DOI: 10.15199/33.2017.03.15.
[8] Skogstad H. B., L. Gullbrekken, K. Nore. 2011. „Air leakages through cross laminated timber (CLT) constructions”. Proceedings of the 9th Nordic symposium on Building Physics NSB 2011. Tampere. Finland.
[9] Wanyu R. Chan, Joh Jeffrey, Max H. Sherman. 2013. „Analysis of air leakage measurements of US houses”. Energy and Buildings vol. 66: 616 – 625.
DOI: 10.1016/j.enbuild. 2013.07.047.

Otrzymano: 19.12.2017 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 01/2018, str. 60-61 (spis treści >>)