logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr inż. Magdalena Krajewska, Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
mgr inż. Natalia KwiecińskaPolitechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 
dr inż. Jerzy Kwiatkowski, Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 

Autor do korespondencji e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2018.01.14

Obecnie wykonuje się audyty energetyczne budynków biurowych lub tylko niektórych stref biurowych, np. jeśli cały budynek nie jest wynajmowany przez jedno przedsiębiorstwo. Audytorzy bardzo często potrzebują odwołać się do referencyjnych wartości wskaźników zużycia energii. Czasami korzystają z danych dotyczących całego budynku i przyporządkowują je poszczególnym strefom biurowym. W artykule określono wskaźniki zapotrzebowania na ciepło, chłód i energię elektryczną dla siedmiu stref biurowych w budynku. Jako jednostkę odniesienia wykorzystano zarówno powierzchnię użytkową, jak i liczbę użytkowników jednej strefy. Na podstawie wyników stwierdzono, że pomimo podobnych profili zużycia energii we wszystkich strefach, wskaźniki znacznie różnią się między sobą, a wartość odchylenia standardowego wynosi 20 – 44%. Ponadto pokazano, że przyjmowanie wartości średnich z analizy całego budynku do określenia zużycia poszczególnych stref biurowych może wiązać się z dużym błędem.

Słowa kluczowe: budynek biurowy; najemca; wskaźnik zapotrzebowania; energia.

* * *

Determination of energy demand indicators in an office building on base of a measurement data

Currently, energy audits of office buildings or only some office zones, if the whole building is not rented by one enterprise, are increasingly being performed. Auditors very often need to refer to the reference values of energy consumption indicators. Sometimes they use data for the entire building and assign them to individual office zones. The article specifies the demand indicators for heat, cooling and electricity for seven office zones in the building. Both the usable area and the number of users of one zone were used as the reference unit. On the basis of the results it was found that despite similar energy consumption profiles in all zones, the indicators differ significantly and the value of the standard deviation is 20 – 44%. In addition it was shown that taking the average values from the analysis of the whole building to determine the consumption of individual office zones can be associated with a big mistake.

Keywords: office building; tenant; demand indicator; energy.

Literatura
[1] Kwiatkowski Jerzy, Joanna Rucińska. 2012. „Zużycie energii w centrach handlowych i możliwości jego ograniczania”. Materiały Budowlane (473): 63 – 65.
[2] Praca zbiorowa. 2016. Raport Biznes dla Klimatu. Koszty Operacyjne Budynków Biurowych. BuroHappold Engineering.
[3] Praca zbiorowa. 2017. Zużycie energii w budynkach biurowych. Raport. Skanska, Cushman & Wakefield, Go4Energy.
[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 nr 0
poz. 376).
[5] Ustawa z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. (Dz. U. 2016 poz. 831).

Otrzymano: 18.12.2017 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 01/2018, str. 54-57 (spis treści >>)