logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr hab. inż. Bożena Mrowiec, prof. ATH, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
mgr inż. Marcelina Pryszcz, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

Autor do korespondencji e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2017.12.10

W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na grupie piętnastu użytkowników przydomowych oczyszczalni ścieków. Analizowano kryteria wyboru i funkcjonalność stosowanych rozwiązań technicznych z punktu widzenia ich właścicieli. Wykazano, że dominującymi kryteriami determinującymi rodzaj zastosowanego indywidualnego systemu kanalizacyjnego są koszty inwestycyjne i eksploatacyjne urządzeń. Mniejsze znaczenie dla użytkowników mają względy estetyczne czy duża skuteczność oczyszczania ścieków.

Słowa kluczowe: ścieki bytowe; przydomowe oczyszczalnie ścieków; indywidualne systemy kanalizacyjne; badania ankietowe.

* * *

The practical determinants of technical solutions of the household sewage treatment plants

The article presents results of the survey on the group of 15 users of household sewage treatment plants. The selection criteria and functionality of applied technical solutions were analyzed from the perspective of their owners. It has been shown that the dominant criteria determining the type of individual sewage system are the investment and operating costs of the equipment. Less important for users are aesthetic considerations or high efficiency of sewage treatment.

Keywords: domestic sewage; household sewage treatment plants; individual sewage systems; surveys.

Literatura
[1] Jóźwiakowski Krzysztof, Aneta Pytka, Michał Marzec, Magdalena Gizińska, Joanna Dąbek, Beata Głaz, Agnieszka Sławińska. 2012. „Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w województwie lubelskim w latach 2000 – 2011”. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 3 (I): 73 – 86.
[2] Kruszelnicka Izabela, Dobrochna Ginter-Kramarczyk, Małgorzata Komorowska-Kaufman. 2013. „Przydomówki – bezobsługowo, tanio, ekologicznie?”. Wodociągi-Kanalizacja (1): 30 – 33.
[3] Mucha Zbigniew, Jerzy Mikosz. 2009. „Racjonalne stosowanie małych oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem kryteriów zrównoważonego rozwoju”. Czasopismo Techniczne (2): 91 – 100.
[4] OdrzywolskaAgnieszka. 2011. „Prawo a oczyszczalnie przydomowe”. Przegląd Komunalny (11): 80 – 82.
[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
[6] Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. nr 115, poz. 1229 z późn. zm.).
[7] Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
[8] Ustaw z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. nr 132, poz. 622 z późn. zm.).
[9] Ustawa z 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z późn. zm.).

Otrzymano: 03.10.2017 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 12/2017, str. 31-32 (spis treści >>)