logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr inż. Bartłomiej Brzeziński, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
dr hab. inż. Andrzej Olchawa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu 

Autor do korespondencji e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2017.11.55

W artykule przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań współczynników filtracji gruntów organicznych z obszaru Żuław, stosowanych do modernizacji wałów przeciwpowodziowych. Grunty organiczne traktowane jako materiał konstrukcyjny korpusu nasypu były zagęszczane do wartości wskaźników zagęszczenia Is > 0,92. Współczynniki filtracji k10, obliczone na podstawie laboratoryjnego eksperymentu Darcy, mają wartość rzędu 10 –10 – 10–7 m/s. W przypadku spadków hydraulicznych mniejszych od dolnej granicy ważności prawa Darcy, współczynniki mają wartość rzędu 10–11 – 10–7 m/s.

Słowa kluczowe: obwałowania przeciwpowodziowe; grunty organiczne; współczynnik filtracji; Żuławy.

* * *

Permeability of organic soils as construction material of flood embankments

The article presents the laboratory test results of the soil permeability coefficients from the area of Żuławy region used for modernizing flood embankments. Organic soils used as the construction material of the embankment were compacted in accordance with the relative compaction Is > 0,92. Permeability coefficients k 10 calculated by means of the Darcy laboratory experiment amount to 10–10 – 10–7 m/s. For Non–Darcy Flow the permeability coefficients amount to 10–11 – 10–7 m/s.

Keywords: flood embankments; organic soils; permeability coefficient; Żuławy region.

Literatura
[1] ASTM D 2974-87 Standard Test Methods for Moisture, Ash, and Organic Matter of Peat and Other Organic Soils.
[2] Borys Magdalena. 1993. Niskie nasypy z miejscowych gruntów organicznych dla potrzeb budownictwa wodno-melioracyjnego. Falenty. Rozprawa habilitacyjna. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych.
[3] Olchawa Andrzej, Michał Borko. 2011. „Wpływ cyklicznych przemrożeń na zmianę przewodności hydraulicznej materiału konstrukcyjnego obwałowań przeciwpowodziowych”. Inżynieria Morska i Geotechnika (4): 251 – 256.
[4] Olchawa Andrzej, Tymoteusz Walter. 2004. Zastosowanie miejscowych materiałów gruntowych dla ograniczenia procesu degradacji gruntów organicznych w obwałowaniach przeciwpowodziowych polderowych obszarów Żuław. Elbląg. Sprawozdanie z tematu Statutowego 6.1. Maszynopis.
[5] Olchawa Andrzej. 2003. Właściwości gruntowych kompozytów, jako materiału do budowy obwałowań przeciwpowodziowych. Falenty. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych.
[6] Orzeszyna Henryk, Daniel Garlikowski. 2005. „Doraźne zabezpieczenia przeciwpowodziowe”. Materiały Budowlane 12: 40 – 41.
[7] Pisarczyk Stanisław. 2001. Gruntoznawstwo inżynierskie. Warszawa. PWN.
[8] PN-88/B-04488. Grunty budowlane. Badania próbek.
[9] PN-97/B-12095 – Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.
[10] Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20 kwietnia 2007 r.; Dziennik Ustaw z 2007 r. nr 86, poz. 579.

Otrzymano: 17.08.2017 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 11/2017, str. 142-144 (spis treści >>)