logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. arch. Dorota Gawryluk, Poliechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Autor do korespondencji e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2017.11.32

W artykule przedstawiono wybrane przykłady adaptacji zabytkowych carskich budynków koszarowych z przełomu XIX i XX w. Kryterium doboru obiektów było podejście do zachowania w procesie modernizacji budowli ich nadrzędnej wartości – autentyczności.Wybrane realizacje z Legionowa i Skierniewic omówiono na tle obowiązujących doktryn konserwatorskich i postulowanych dobrych praktyk skierowanych do wszystkich uczestników procesu adaptacji zabytkowych obiektów do współczesnych funkcji użytkowych. Szczególną uwagę zwrócono na pozytywne rozwiązania formalne, konstrukcyjne i materiałowe, jako przykłady zastosowania dobrych standardów w procesie adaptacji budynków zabytkowych.

Słowa kluczowe: zabytkowe koszary; carskie koszary; adaptacja zabytku; dziedzictwo; Legionowo; Skierniewice.

* * *

Adaptation's conservation conditioning of historical, tsarist barracks buildings from the turn of 19th and 20th century on the museum

In the paper chosen exemples of former tsarist barracks' form the turning point of 19th and 20th century adaptation are presented. Objects selection criteria was preserving of their superior value – authenticities during modernization process. Chosen implementations from Legionowo and Skierniewice were discussed on the fond of applicable conservation doctrines and best pracrices proposed to all participants of historic bulidings adaptation process to contemporary functions. Positively applied formal, structural and material terminations were paid special attention to, as a positevly exemplification of best standards in monument's adaptation process.

Keywords: historical barracks; tsarist barracks; adaptation of monument; heritage; Legionowo; Skierniewice.

Literatura
[1] Gawryluk Dorota. 2015. „Playing at barracks or playing with barracks? Zabawa w koszary czy zabawa koszarami?”. Czasopismo Techniczne R. 112 (9-A): 89 – 95.
[2] Józefecki Jan. 1988. Dzieje Skierniewic: 1359 – 1975. Warszawa. PWN
[3] Lewicka Maria. 2009. „Nieinwazyjna metoda modernizacji i aranżacji wnętrz w budowlach zabytkowych”. w Szmygina Bogusław (red.). Adaptacja obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji użytkowych. Warszawa-Lublin. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej: 55 – 68.
[4] Liżewska Iwona. 2009. „Translokacja obiektów zabytkowych a nowe funkcje użytkowe, przestrzenne i społeczne”. w Szmygina Bogusław (red.). Adaptacja obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji użytkowych. Warszawa-Lublin. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej: 83 – 86.
[5] Owerczuk Aleksander. 2012. „Współczesny detal architektoniczny w zabytku”. Czasopismo Techniczne R. 109 (5-A/2): 481 – 484.
[6] Rouba Bogumiła J. 2008. „Projektowanie konserwatorskie”. Ochrona Zabytków (1): 57 – 78.
[7] Rymaszewski Bohdan. 2005. Polska ochrona zabytków. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe Scholar.
[8] Tajchman Jan. 2014. Standardy w zakresie projektowania, realizacji i nadzorów prac konserwatorskich dotyczących zabytków architektury i budownictwa. Toruń-Warszawa. Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa.
[9] Węcławowicz-Gyurkovich. Ewa. 2015. „Place o new art and architecture in the historic and cultural space – „The right of good continuation”. Czasopismo Techniczne (6-A): 273 – 289.
[10] www.nowyzabytek.pl/muzeum-historyczne-w-skierniewicach/ (dostęp 05.04.2017 r.).
[11] www.bryla.pl/bryla/56,85301,17819186,dawne-kasyno-oficerskie-w-legionowie,14.html (dostęp 15.11.2015 r.).
[12] www.bip.legionowo.pl/Article/get/id,70673. html (dostęp 10.04.2017 r.).

Otrzymano: 08.09.2017 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 11/2017, str. 74-75 (spis treści >>)