logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Czy domy jednorodzinne powinny być poddawane kontrolom okresowym?

Zgodnie z art. 62 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane, obowiązek dokonania okresowej kontroli nie obejmuje właścicieli i zarządców jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ale jedynie w zakresie, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a wymienionej ustawy, czyli kontroli okresowej przeprowadzanej raz na rok, dotyczącej stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwy wpływ czynników atmosferycznych i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu.

Czy inwestor ma obowiązek dołączyć do zgłoszenia budowy decyzję o warunkach zabudowy?

Przepisy ustawy – Prawo budowlane nie nakładają na inwestora obowiązku dołączania decyzji o warunkach zabudowy do zgłoszenia budowy lub robót budowlanych. Od tej zasady są jednak wyjątki, które zostały wprost, enumeratywnie (tworzą katalog zamknięty), określone w ustawie.

Czy instalacja pompy ciepła o mocy większej niż 40 kW wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?

W myśl obowiązujących przepisów, montaż pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW oraz wolnostojących kolektorów słonecznych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę ani dokonania zgłoszenia (art. 29 ust. 2 pkt 16 w zw. z art. 30 ustawy – Prawo budowlane).

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 10/2017, str. 140 (spis treści >>)