logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Krzysztof GermaniukInstytut Badawczy Dróg i Mostów
mgr inż. Tomasz GajdaInstytut Badawczy Dróg i Mostów
mgr inż. Artur SakowskiInstytut Badawczy Dróg i Mostów
dr inż. Tomasz WierzbickiInstytut Badawczy Dróg i Mostów
mgr inż. Przemysław Kamiński, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Autor do korespondencji e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2017.10.36

Powszechne pojawianie się zarysowań na nowo wybudowanych obiektach mostowych uznawane jest za groźne, mimo że teoria żelbetu uważa rysy za zjawisko normalne, charakterystyczne dla monolitycznych żelbetowych konstrukcji zginanych. Rysy szerokości do ok. 2 mm pojawiają się przede wszystkim na przęsłach płytowych, przyczółkach, a w mniejszym stopniu na filarach. W artykule omówiono doświadczenia z wykonywania ekspertyz zarysowanych obiektów. (...)

Literatura

[1] Bajorek Grzegorz i in. 2014. Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. Podręcznik do znowelizowanej normy PN-EN 206:2014-04. Kraków. Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce.
[2] Beton wg normy PN-EN 206:2014. Informator Działu Pełnomocnika Zarządu ds. Badań i Rozwoju Produktów Grupy Górażdże.
Heideleberg Cement Group.
[3] Klemczak Barbara, Agnieszka Knoppik-Wróbel. 2012. „Charakter i przyczyny powstawania wczesnych rys termiczno-skurczowych w konstrukcjach betonowych”. Przegląd
Budowlany
(2): 28 – 36.
[4] Leonhardt Fritz. 1982. Podstawy budowy mostów betonowych. Warszawa. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.
[5] PN-58/B-03261 Betonowe i żelbetowe konstrukcje mostowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[6] PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone – Obliczenia statyczne i projektowanie.
[7] PN-88/B-06250 Beton zwykły.
[8] PN-91/S-10042 Obiekty mostowe – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone – Projektowanie.
[9] PN-EN 206:2014-04 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
[10] PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
[11] Szczygieł Juliusz. 1978. Mosty z betonu zbrojonego i sprężonego. Warszawa. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.
[12] Wymagania i zalecenia do wykonywania betonu dla obiektów mostowych. 1990. Warszawa. GDDKiA.

Otrzymano: 10.05.2017 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 10/2017, str. 109-112 (spis treści >>)