logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Andrzej WróblewskiUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
inż. Adam Mitura, UniwersytetWarmińsko-Mazurski w Olsztynie,Wydział Nauk o Środowisku

Autor do korespondencji e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2017.10.30

Celem badań opisanych w artykule jest określenie współczynnika intensywności natlenienia wody w laboratoryjnym kanale przepływowym (z możliwością dowolnego sterowania zmianami prędkości przepływu wody) z zastosowaniem rurkowego mieszadła samozasysającego. W kanale zainstalowano aerator samozasysający, który wprowadza powietrze do przepływającej wody. Pomiary stężenia tlenu w wodzie zmierzono tlenomierzami umieszczonymi za i przed mieszadłem samozasysającym. Badania przeprowadzono dla różnej prędkości obrotowej mieszadła i różnej prędkości przepływu wody w kanale. Uzyskane wyniki badań wskazują na zasadność stosowania mieszadeł samozasysających do wprowadzania tlenu w przepływającej wodzie w kanałach o niewielkich polach przekroju przepływu.

Słowa kluczowe: mieszadło samozasysające; intensywność natleniania.

* * *

Intensity research of oxygenation in the flow channel

The aim of the study in the paper is to determine the intensity coefficient of water oxygenation in a laboratory flow channel (with the ability to freely control the velocity of water flow) using a self-priming tubular stirrer. A self-priming aerator, which delivers air into the flowing water is installed in the channel. Measurements of oxygen concentration in water were measured with oxygen meters placed behind and before the selfpriming mixer. Tests were conducted for different agitator speed and different flow rate in the channel. The obtained results of tests indicate the necessity of using self-priming mixers to deliver oxygen in flowing water in channels with small flow cross sections.

Keywords: self-priming mixer; intensity of oxygenation.

Literatura
[1] Koch Roman, Andrzej Noworyta. 1998. Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej. Warszawa. WNT.
[2] Stelmach Jacek. 2009. „Współczynniki wnikania masy dla mieszadła Rushtona i samozasysającego”. Inż. Ap. Chem. 48 (4): 122 – 123.
[3] Suschka Jan, Jerzy Zieliński, Erwin Glajcar. 1979. Urządzenia do natleniania ścieków. Podstawy teoretyczne i projektowanie. Warszwa. Wydawnictwo Arkady.
[4] Wróblewski Andrzej. 2010. Natlenianie cieczy rurkowym mieszadłem samozasysającym. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Otrzymano: 21.08.2017 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 10/2017, str. 88-89 (spis treści >>)