logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. arch. Marek Zagroba, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Autor do korespondencji e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2017.10.23

Artykuł przedstawia problematykę realizacji współczesnych obiektów w strefie ochrony konserwatorskiej na przykładzie budynku położonego na terenie kampusu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (UWM) w Olsztynie. Zalecenia konserwatorskie dotyczące m.in. formy, gabarytów i rozwiązań materiałowych wymagały od zespołu projektantów szczególnego zaangażowania w proces kształtowania przestrzeni. Analizowano historyczną część kampusu uniwersyteckiego w Olsztynie, położoną w dzielnicy Kortowo. Fragmenty zabudowy tego zespołu wykazują cechy socrealizmu, co dysharmonizuje z zachowaną architekturą z końca XIX w. Tematyką artykułu jest zharmonizowanie nowych obiektów z zabudową historyczną w przestrzeni objętej ochroną konserwatorską oraz dążenie do zachowania ładu przestrzennego.

Słowa kluczowe: architektura; rewaloryzacja; ochrona konserwatorska; projekt budowlany.

* * *

Selected issues of formation of structures in cultural heritage protection zones on an example of the university campus in Olsztyn – Kortowo

The article raises issues of constructing contemporary architectural structures in cultural heritage protection zones, using the case study of a building located within the campus of the University of Warmia and Mazury (UWM) in Olsztyn. The Heritage Officer’s recommendations concerning the building’s shape, divisions, dimensions, materials used, etc., created a situation where the team of designers and architects had to become engaged in the process of landscape and spatial management. The historic part of the university campus in Olsztyn, in the town’s suburb called Kortowo, is an example. Some of the architecture in this area present features characteristics for socialist realism, which causes disharmony with the remaining late-19th century buildings. This paper is dedicated to the question of how to harmonise new buildings with historic ones, and how to strive towards maintaining spatial order.

Keywords: architecture; revalorization; cultural heritage protection; construction design.

Literatura
[1] Cielątkowska Romana. 2003. „Miasteczko Akademickie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w kontekście funkcjonowania campusów uniwersyteckich w świecie”. Kortowo – Miasteczko Akademickie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Kontekst – Historia – Stan obecny. Olsztyn: 34 – 37.
[2] http://www. uwm. edu. pl/uniwersytet/fotogaleria/kortowo-lotu-ptaka (13.07.2017 r.).
[3] Małachowicz Edmund. 1994. Konserwacja i rewaloryzacja architektury w zespołach i krajobrazie. Wrocław.
[4] Piechocki Stanisław. 1993. „Czyściec zwany Kortau”. Książnica Polska: 30. Olsztyn.
[5] Zagroba Marek. 2009. „Problematyka projektowania obiektów dydaktycznych w strefach ochrony konserwatorskiej na przykładzie budynku dla kierunku budownictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”. Technical Sciences 12: 57 – 70.

Otrzymano: 03.08.2017 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 10/2017, str. 67-68 (spis treści >>)