logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Andrzej Rudziński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Autor do korespondencji e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2017.10.18

Celem badań było określenie wpływu dodatku popiołu z wieloletniej hałdy na właściwości techniczne zapraw. Badaniom poddano serię próbek mieszanek piaskowo-popiołowo-cementowych, w których 0; 20 i 30% masy piasku zastąpiono popiołem z wieloletniej hałdy. Ograniczono ilość cementu do 25% masy cementu, jaka jest w zaprawie normowej. Serie próbek z popiołami modyfikowano dodatkiem wapna hydratyzowanego w ilości 0; 2; 4 i 6% masy popiołu (w formie walca o wysokości i średnicy 80 mm). Oznaczono wytrzymałość na ściskanie próbek 28 i 120-dniowych oraz gęstość i nasiąkliwość po 28 dniach.Wszystkie próbki z popiołami i wapnem, 28- i 120-dniowe miały znacznie większą wytrzymałość niż kontrolne bez popiołu i wapna oraz próbki z popiołem, ale bez dodatku wapna. W przypadku próbek 120-dniowych, które modyfikowano dodatkiem wapna w ilości 4 i 6% masy popiołu, wytrzymałość na ściskanie wyniosła 5,0 ÷ 6,0 MPa, podczas gdy próba ,,0” (bez popiołu i wapna) uzyskała wytrzymałość poniżej 2 MPa.

Słowa kluczowe: ups (uboczne produkty spalania); kompozyty; hałda; wapno hydratyzowane.

* * *

Analysis of the influence of addition of ash from the heap and hydrated lime on technical characteristics of mortars

The purpose of the study was to determine the effect of ash additive from long-term dump on technical properties of mortars. The scope of work involved a series of tests samples (formed in the shape of a cylinder with height and diameter of 80 mm) of sand-ash-cement mixtures in which 0; 20 and 30% weight of sand was replaced by ash from long-term heap. The weight of cement was reduced to 25% its amount from standard mortar. A series of tests on samples with ash was modified by hydrated lime at 0; 2; 4 and 6% ash bulk. Tests determined compressive strength of 28 and 120 day samples, its density and also absorbability of 28-day samples.All series of samples with ash and lime, 28 and 120 days, exhibited significantly higher strengths than the ash and lime control samples and higher than samples with ash but without lime addition. For 120-day samples that were modified with 4% and 6% ash, the compressive strength was approximately 5.0 – 6.0 MPa, while the "0" without ash and lime was less than 2 MPa.

Keywords: ups (by-products of combustion); composites; heap; hydrated lime.

Literatura
[1] Bochenek Dariusz. 2015. Główny Urząd Statystyczny. Ochrona środowiska. Warszawa.
[2] Bentz D. P., A. S. Hansen, J. M. Guynn. 2011. „Optimization of cement and fly ash particle size to produce sustainable concretes”. Cement and Concrete Composites 33: 824 – 831.
[3] Garcia-Lodeiro I., A. Fernandez-Jimenez, A. Palomo. 2013. „Variation in hybrid cements over time. Alkaline activation of fly ash-portland cement blends”. Cement and Concreate Research 52: 112 – 122.
[4] Giergiczny Zbigniew. 2009. „Popiół lotny składnikiem betonu, normalizacja i praktyka”. Konferencja Naukowo-Techniczna Dni Betonu, Budownictwo, Technologie, Architektura.
[5] Kurdowski Wiesław. 2010. Chemia cementu i betonu. Kraków.
[6] Małolepszy Jan, Ewelina Tkaczewska. 2007. „Wpływ uziarnienie krzemionkowych popiołów lotnych na proces hydratacji i właściwości cementu”. Cement Wapno Beton: 296 – 302.
[7] PN-EN 196-1:2016-07-1 – Metody badania cementu – Część 1: Oznaczanie wytrzymałości.
[8] PN-EN 1050-10:2001 Metody badań zapraw do murów.
[9] PN-EN 450-1:2012, Popiół lotny do betonu – definicje, wymagania i kontrola jakości.
[10] PN-EN 14227-3:2007 Mieszanki związane popiołami lotnymi.
[11] Puertas F., C. Varga, M. Alonso, Aranzazu Diaz-Bautista M, S. Serafin Lizarraga. 2015. „New technology for alternative pozzolanic additions for Portland cement from abandoned landfills”. Cement Wapno Beton (2): 88 – 105.

Otrzymano: 07.08.2017 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 10/2017, str. 54-56 (spis treści >>)