logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Natalia Ciak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
dr hab. inż. Marek Ciak, prof. UWMUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 
inż. Joanna Łuba-Dunajska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 

Autor do korespondencji e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2017.10.13

W artykule przedstawiono charakterystykę wermikulitu i mączki perlitowej oraz lekkich betonów wytwarzanych z zastosowaniem tych lekkich kruszyw. Podczas badań mieszankę betonową modyfikowano przez dodanie superplastyfikatora (ze zmianą w/c w celu zachowania konsystencji) i włókien polipropylenowych. Przedstawiono wpływ włókien i superplastyfikatora na wybrane właściwości betonu lekkiego (wytrzymałość, gęstość, nasiąkliwość itd.). Wykazano, że zastosowane domieszki i dodatek włókien mają istotny wpływ na właściwości mechaniczne betonu. Zmiana składu mieszanek nie zwiększyła odporności na oddziaływanie wysokiej temperatury.

Słowa kluczowe: betony lekkie; wermikulit; superplastyfikator; włókna polimerowe.

* * *

Properties of lightweight concrete based on vermiculite

The article presents the characteristics of vermiculite and perlite powder as well as the use of lightweight concrete produced with these lightweight aggregates. In the research, the concrete mix was modified by adding a superplasticizer (with a w/c change to maintain a consistency) and polypropylene fibers. The results of studies on the effect of fibres and superplasticizer addition on selected lightweight concrete properties (strength, density, absorbability, etc.) were presented. The applied dopants and fiber additions have a significant effect on the mechanical properties on concrete. Changing the composition of blends did not increase the resistance to high temperatures.

Keywords: lightweight concrete; vermiculite; superplasticizer; polymer fibers.

Literatura
[1] Burkowicz Anna 2016. „Perlit ekspandowany – materiał termoizolacyjny mało znany w Polsce”. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN 96: 7 – 22.
[2] Domagała Lucyna 2016. „Lekkie betony konstrukcyjne – projektowanie, wykonywanie, właściwości”, Przegląd Budowlany (9): 38 – 44.
[3] El-Gamal S. M. A., F. S. Hashem, M. S. Amin, S. M. A. El-Gamal. 2012. „Thermal resistance of hardened cement pastes containing vermiculite and expanded vermiculite”. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. Volume 109, Issue 1: 217 – 226.
[4] Koksa Fuat, O. Gencel, M. Kaya. 2015. „Combined effect of silica fume and expanded vermiculite on properties of lightweight mortars at ambient and elevated temperatures”. Construction and Building Materials 88: 175 – 187.
[5] Konieczny Dariusz, Katarzyna Skolasińska. 2014. „Kruszywa sztuczne z surowców mineralnych”. Kruszywa: produkcja – transport – zastosowanie (2): 70 – 76.
[6] Neville Adam M. 2012. Właściwości betonu. Kraków. Polski Cement.
[7] Schackov Adilson, Carmeane Effting, Marilena V. Folgueras, Saulo Güths, A. Gabriela. 2014. „Mendes Mechanical and thermal properties of lightweight concretes with vermiculite and EPS using air-entraining agent”. Construction and Building Materials 57: 190 – 197. 

Otrzymano: 22.08.2017 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 10/2017, str. 41-43 (spis treści >>)