logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr inż. Sławomir SłoninaPolitechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
dr inż. Grzegorz Bajorek, Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

Autor do korespondencji e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2017.09.07

W artykule przedstawiono najważniejsze informacje i wymagania dotyczące bezspoinowych posadzek przemysłowych wykonywanych z betonu. Scharakteryzowano najważniejsze elementy składowe technologii. Zebrane informacje mogą być pomocne dla projektantów, inwestorów i wykonawców przy wyborze technologii wykonania posadzki.

Słowa kluczowe: posadzki bezspoinowe, betonowe posadzki przemysłowe, zbrojenie rozproszone, złącza dylatacyjne.

* * *

Concrete floor – jointless or traditional?

The following paper presents the most important informations and requirements for jointless concrete industrial floors. The most important components of technology were described. The collected information may be helpful for designers, investors and contractors in selecting floor technology.

Keywords: jointless floors, concrete industrial floors, fiber reinforcement, dilatation joints.

Literatura
[1] Chibowski Tomasz. 2015. „Dylatacje w betonowych posadzkach bezspoinowych”. Materiały Budowlane 519 (11): 75 – 76. DOI: 1015199/33.2015.11.23.
[2] Chibowski Tomasz. 2008. „Spękania włosowate posadzek przemysłowych”. Materiały Budowlane 433 (9): 41.
[3] Dymidziuk Barbara. 2010. „Fibrobetonowe posadzki bezspoinowe – cz. I”. Nowoczesne Hale (1): 14 – 18.
[4] Dymidziuk Barbara. 2010. „Fibrobetonowe posadzki bezspoinowe – cz. II”. Nowoczesne Hale (2): 36 – 38. [5] Dymidziuk Barbara. 2007. „Konstruowanie bezspoinowych, betonowych posadzek przemysłowych zbrojonych włóknami stalowymi Dramix”. Inżynier Budownictwa (4): 40 – 41.
[6] Dymidziuk Barbara. 2006. „Posadzki przemysłowe z fibrobetonu”. Inżynier Budownictwa (7 – 8): 46 – 48.
[7] Hajduk Piotr. 2013. Projektowanie podłóg przemysłowych. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
[8] Nowacki Andrzej. 2014. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część B. Roboty wykończeniowe. Zeszyt 8. Posadzki betonowe utwardzone powierzchniowo preparatami proszkowymi. Warszawa. Instytut Techniki Budowlanej.
[9] Ryżyński Władysław, Benedykt Karczewski. 2014. „Posadzki bezspoinowe z włóknami syntetycznymi”. Materiały Budowlane 505 (9): 27 – 29.
[10] Słonina Sławomir. 2017. „O czym warto wiedzieć przed wykonaniem betonowej posadzki przemysłowej?”. Nowoczesne Hale (3): 44 – 50.
[11] Słonina Sławomir, Grzegorz Bajorek. 2016. „Uszkodzenia betonowej posadzki bezspoinowej w obiekcie przemysłowym z suwnicą”. Materiały Budowlane 530 (10): 40 – 42. DOI: 10.15199/33.2016.10.13.
[12] Starosolski Włodzimierz. 2013. Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Otrzymano: 02.08.2017 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 9/2017, str. 32-34 (spis treści >>)