logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Jeżeli pozwolenie na budowę wydano dla dwóch osób, to czy obie muszą wystąpić z zawiadomieniem o zakończeniu budowy?

Zgodnie z ogólną zasadą określoną w art. 54 ustawy – Prawo
budowlane
, do użytkowania obiektu budowlanego, na którego
wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, (..)

Czy osoba posiadająca uprawnienia odpowiednie do przeprowadzania kontroli okresowych przewodów kominowych i wentylacyjnych może sprawdzać takie przewody w nowo wybudowanych obiektach przed wystąpieniem o pozwolenie na użytkowanie?

W myśl art. 62 ust. 4 ustawy – Prawo budowlane, kontrole okresowe z zastrzeżeniem ust. 5-6a, przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. (...)

Czy skatepark jest obiektem małej architektury?

W myśl art. 3 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane, obiektami małej architektury są niewielkie obiekty, a w szczególności: kultu religijnego (kapliczki, krzyże przydrożne, figury), posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, oraz użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku (piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki). Wyliczenie to ma charakter przykładowy, kluczowym kryterium jest wielkość oraz przeznaczenie obiektu. (...)

Czy zainstalowanie dodatkowych kabli na słupach sieci elektroenergetycznej wymaga pozwolenia na budowę?

Zawieszenie dodatkowych przewodów (kabli) w istniejącej sieci (linii) elektroenergetycznej lub (...)