logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Ing. Miroslav Brodňan, PhD., University of Žilina, Faculty of Civil Engineering, Department of Structures and Bridges
Ing. František Bahleda, PhD., University of Žilina, Faculty of Civil Engineering, Department of Structures and Bridges
Assoc. Prof. Ing. Peter Koteš, PhDUniversity of Žilina, Faculty of Civil Engineering, Department of Structures and Bridges
dr inż.Wojciech KubissaWarsaw University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry
Ing. Miroslav Strieška, University of Žilina, Faculty of Civil Engineering, Department of Structures and Bridges

Autor do korespondencji e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2017.07.18

The paper presents the results of diagnostic measurements realized in the reinforced concrete tanks of sewage treatment plant in Žilina. Diagnostic measurements preceded the subsequently realized reconstruction. The purpose of diagnostic was to determine the carbonation of concrete, concrete covers, diameters and type of reinforcements and corrosion of reinforcement. In some samples of concrete, there were made the chemical analysis and determined the concentration of chloride ions Cland concrete composition.

Keywords: diagnostic of tanks, chemical analysis, rehabilitation, reinforced concrete, sewage treatment plant.

* * *

Diagnostyka i naprawa zbiorników oczyszczalni ścieków w Żilinie

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów diagnostycznych przeprowadzonych w żelbetowych zbiornikach oczyszczalni ścieków w Żilinie. Pomiary diagnostyczne poprzedziły późniejszą naprawę. Celem diagnostyki było określenie głębokości karbonatyzacji betonu, grubości otuliny, średnicy i rodzaju zbrojenia oraz jego korozji. W przypadku niektórych próbek betonu przeprowadzono również analizę chemiczną, oznaczenia stężenia jonów chlorkowych Cloraz składu betonu.

Słowa kluczowe: diagnostyka zbiorników, analiza chemiczna, odbudowa, żelbet, oczyszczalnia ścieków.

Literatura
[1] Brodňan Miroslav, Marián Drusa, Jozef Vlček, František Bahleda, Michal Grinč. 2016. „Effect of chemical corrosion and aggressiveness of ground water on operational lifetime of concrete structure of deep pit. XXII.” International conference „CONSTRUMAT 2016 – Conference on Structural Materials”, Stará Živohošť, Czech Republic, p. 295-304 (in Slovak).
[2] Jambor Jaromír. 1953. Chemical analysis of the construction industry. Publisher: SAV Bratislava 584 p. (in Slovak).
[3] Jaśniok Tomasz, Mariusz Jaśniok, Adam Zybura. 2013. „Studies on corrosion rate of reinforcement in reinforced concrete water tanks”. Ochrona przed Korozją, Vol. 56, 5: 227 – 234.
[4] Koteš Peter, Ján Kozák. 2014. Reinforcement Corrosion versus Crack Width. Advanced Materials Research, Vol. 897, Binders and Materials XI, Trans Tech Publications Switzerland, p. 161-164. DOI 10.4028/www. scientific. net/AMR. 897.161.
[5] STN 72 0100. 1983. (+ change „a”, 1986) Basic analysis of silicates. Common regulations. ÚNMS Bratislava.
[6] STN EN 14630. 2007. Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Test methods – Determination of carbonation depth in hardened concrete by the phenolphthalein method. ÚNMS Bratislava.
[7] STN EN 196-2. 2013. Methods of testing cement. Part 2: Chemical analysis of cement. ÚNMS Bratislava.
[8] STN EN 206. 2015. Concrete. Specification, performance, production and conformity.ÚNMS Bratislava.
[9] Vaněrek Jan, Rostislav Drochytka. 2002. Detection of corrosion rate of steel in reinforced concrete. In: 3rd International Conference Concrete and Concrete Structures, 1st ed. Žilina, Faculty of Civil Engineering, p. 137 – 142.

Otrzymano: 22.05.2017 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 7/2017, str. 58-60 (spis treści >>)