logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr inż. Elżbieta PiotrowiczPolitechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury
mgr inż. Ewa Stępień, Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury

Autor do korespondencji e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2017.07.12

W artykule przedstawiono wyniki badań pilotażowych zginanych belek drewnianych pochodzących z zabytkowych budynków spichlerzy należących do kompleksu Młynów Rothera mieszczących się na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy. Udostępnione do badań belki stropowe zostały wzmocnione przez wklejenie w przekrój poprzeczny blachy stalowej, taśmy węglowej Sika CarboDur, prętów gwintowanych oraz prętów ze stali austenitycznej Helibar. Badania zostały wykonane w Laboratorium Wytrzymałości Materiałów Politechniki Świętokrzyskiej. Sposób, rozmieszczenie i wykonanie wzmocnienia zostały opracowane w taki sposób, by w miarę możliwości zachować pierwotny wygląd elementu. Nośność najbardziej zwiększyła się w przypadku elementów wzmocnionych taśmami węglowymi. W przypadku belek wzmocnionych blachą stalową zaobserwowano znaczne zwiększenie sztywności.

Słowa kluczowe: drewno, belki stropowe, wzmocnienie, nośność, sztywność.

* * *

Pilot study of wooden ceiling beams from the historic Rother’s Mill in Bydgoszcz

The paper presents the results of pilot studies of bending wooden beams originating from historic granary buildings
belonging to the Rother’s Mills complex, located on the Mill Island in Bydgoszcz. Tested beams were strengthened by pasting
into a cross section of steel plate, Sika CarboDur carbon strip, threaded rods and bars made of austenitic steel named Helibar. The research was carried out in the Materials Strength Laboratory at Kielce University of Technology. The way, placement and
reinforcement have been developed in such a way as to conceal the reinforcement as far as possible and preserve the original appearance of the element. The highest load bearing capacity was recorded for carbon fiber reinforced elements, while for beams strenghtened with steel plate the increase in stiffness was observed.

Keywords: wood, ceiling beams, reinforcement, load capacity, stiffness.

Literatura
[1] Sochaczewski Radosław. 2014. „Młyn Rothera w Bydgoszczy. Badanie dawnego obiektu przemysłowego w kontekście architektury i technologii”. Wiadomości Konserwatorskie (38): 7 – 21.
[2] Stępień Ewa, Andrzej Kroner. 2016. „Analiza rodzajów, uszkodzeń i ich przyczyn oraz metod rehabilitacji stropów drewnianych obiektów zabytkowych miasta Kielce” – rozdział w monografii: Kielce – kształtowanie przestrzeni współczesnego miasta z zachowaniem historycznych obrazów: 132 – 142. Kielce. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej.
[3] Żaboklicki Andrzej. 2013. Rehabilitacja i wzmacnianie zabytkowych konstrukcji drewnianych. Kielce. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej.

Otrzymano: 05.06.2017 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 7/2017, str. 42-44 (spis treści >>)