logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

prof. dr hab. inż. Lech Czarnecki, Instytut Techniki Budowlanej
prof. dr hab. inż. Jan Deja, Akademia Górniczo-Hutnicza
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, Politechnika Krakowska
dr hab. inż. Anna Halicka, prof. PL, Politechnika Lubelska
prof. dr hab. inż. Oleg Kapliński, Politechnika Poznańska  
dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. ZUT, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
dr inż. Marcin Kruk, Instytut Techniki Budowlanej
dr inż. Krzysztof Kuczyński, Instytut Techniki Budowlanej 
prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak, Politechnika Poznańska
prof. dr hab. inż. Jacek ŚliwińskiPolitechnika Krakowska

Autor do korespondencji e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2017.07.09

Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej to myśl przewodnia 63. Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. W artykule omówiono wybrane zagadnienia wyznaczające uwarunkowania innowacji: użytkownik; środowisko; wymagania podstawowe; efektywność energetyczna. Wskazano inżynierię materiałów budowlanych oraz inżynierię przedsięwzięć budowlanych jako obszary o największym potencjale innowacyjnym w połączeniu z konstrukcjami budowlanymi i przegrodami jako szczególnym elementem budowlanym. Zwrócono uwagę na ciągłość rozwoju budownictwa z tendencją do występowania zmian skokowych. Podkreślono znaczenie zintegrowanego kształtowania obiektu budowlanego w celu zapewnienia dalszego rozwoju.

Słowa kluczowe: materiały budowlane, cementy i betony nowej generacji, materiały izolacyjne, materiały inteligentne, aspekty ekologiczne, zrównoważony rozwój, konstrukcja budowlana, innowacyjność, niezawodność, trwałość, zrównoważoność, rozwój ciągły i skokowy, systemy zintegrowane, przykłady.

* * *

Ideas shaping innovation challenges of construction technology In searching of construction development paradigm

Innovative challenges for construction technology are the keynote of the 63rd Scientific Conference of the Committee for Civil Engineering of the Polish Academy of Sciences and the Scientific Committee of the PolishAssociation of Civil Engineers and Technicians. The selected issues (dwellers, fundamental requirements, environmental, energy effectiveness) conditioning construction innovations are described in the article. Building Material Engineering and Construction Industry Engineering are shown as fields of the greatest innovation potential. Building constructions and particular construction elements industrial building partitions are considered as the basic beneficiaries of future innovations. The attention is drawn on a continual development of construction industry with tendency to occur momentary jumping change. The significance of the integral building works realization for further progress is stressed.

Keywords: building materials, cement, concrete, new generation, isolation materials, intelligent materials, ecological aspects, sustainable development, sustainable, building construction, innovation, reliability, durability, continual development, jumping development, examples.

Literatura
[1] Czarnecki Lech, Marek Kaproń. 2012. „Budownictwo przyszłości = zrównoważone budownictwo”. Materiały Budowlane 473 (1): 72 – 73.
[2] Dupuy Jean-Pierre. 2002. Pour un catastrophisme éclairé: Quand l’impossible est certain. Sciences humaines. Paris.
[3] Laine Tuomas, Antti Karola. 2007. Benefits of Building Information Models in Energy Analysis. Proceedings of Clima.
[4] Leszczyński Damian. 2008. Ciągłość i zerwanie w historii wiedzy. Wydawnictwo Naukowe Semper.

Otrzymano: 05.06.2017 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 7/2017, str. 28-33 (spis treści >>)