logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr inż. Piotr Bońkowski, Politechnika Opolska, Wydział Budownictwa i Architektury
prof. dr hab. inż. Zbigniew Zembaty, Politechnika Opolska, Wydział Budownictwa i Architektury
dr inż. Maciej Yan Minch, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Autor do korespondencji e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2017.06.15

Artykuł przedstawia analizę porównawczą odpowiedzi żelbetowego komina obciążonego wstrząsem górniczym, a w szczególności porównanie sił wewnętrznych powstałych od translacyjnego i rotacyjnego składnika wstrząsu. Liniową odpowiedź dynamiczną zbadano za pomocą całkowania równań ruchu metodą krok po kroku na podstawie zapisu wstrząsu górniczego z rejonu Górnego Śląska z 2015 r.

Słowa kluczowe: kominy, oddziaływania sejsmiczne, szkody górnicze, wymuszenie rotacyjne.

* * *

Analysis of reinforced concrete chimney under rotational component of induced mining tremor

The article presents comparative analysis of a dynamic response of a reinforced concrete chimney under induced mining tremors, with a comparison of internal forces resulting from translational and rotational component of mining tremor. The study of linear dynamic response was performed using Time History Analysis and accelerograms of induced mining tremor from Upper Silesia from 2015.

Keywords: chimneys, seismic actions, mining damages, rotational component.

Literatura
[1] Ciesielski Roman. 1966. Budownictwo betonowe. Tom XIII – Zbiorniki, zasobniki, silosy, kominy i maszty. Warszawa. Arkady.
[2] Igel Heiner, Johana Brokesova, John Evans, Zbigniew Zembaty. 2012. „Preface to the special issue on advances in rotational seismology: instrumentation, theory, observations and engineering”. J. Seismol. t. 16, nr 4: 571 – 572.
[3] Lee William H. K., Heiner Igel, Mihailo D. Trifunac. 2009. „Recent Advances in Rotational Seismology”. Seismol. Res. Lett. 80 (3): 479 – 490.
[4] SeismoStruct 2016. Seismosoft.
[5] Trifunac Mihailo D. 1982. „A note on rotational components of earthquake motions on
ground surface for incident body waves”.
Int. J. Soil Dyn. Earthq. Eng., t. 1 (1): 11 – 19.
[6] Zembaty Zbigniew. 2009. „Tutorial on Surface Rotations from Wave Passage Effects:
Stochastic Spectral Approach”.
Bull. Seismol. Soc. Am., t. 99, nr 2B: 1040 – 1049.
[7] Zembaty Zbigniew, Grzegorz Mutke, Dariusz Nawrocki, Piotr Bobra. 2017. „Rotational Ground Motion Records from Induced Seismic Events”. Seismol. Res. Lett. 88 (1): 13 – 22

Otrzymano: 27.04.2017 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 6/2017, str. 46-47 (spis treści >>)