logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr inż. Maciej KaźmierowskiPolitechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
prof. dr hab. inż. Mieczysław KamińskiPolitechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
dr inż. Czesław Bywalski, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
mgr inż. Michał Drzazga, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Autor do korespondencji e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2017.06.09

W artykule przedstawiono wybrane metody (EC2, Lofgren, CNR i FIB MODEL CODE) obliczania maksymalnej szerokości rys zginanych belek RC i SFRC. Na podstawie przedstawionych metod wykonano analizę porównawczą maksymalnej szerokości rozwarcia rys belek żelbetowych (RC) i belek żelbetowych z dodatkiem włókien stalowych (SFRC) poddanych zginaniu. Uzyskane wyniki porównano z wynikami doświadczalnymi, które zaczerpnięto z literatury przedmiotu.

Słowa kluczowe: belki, zginanie, zarysowanie, włókna stalowe.

* * *

Analysis of cracking reinforced concrete beams under bending with the addition of steel fibers

The article presents selected methods (EC2, Lofgren, CNR and FIB MODEL) of maximum crack width calculation of reinforced concrete (RC) and steel fiber reinforced concrete (SFRC) beams under bending. Based on the presented methods a comparative analysis of flexural crack width of RC and SFRC beams was made. The results were compared with experimental results, which are taken from the literature.

Keywords: beams, bending, crack width, steel fiber

Literatura
[1] CNR-DT 204/2006: 2007. Guide for the Design and Construction of Fiber-Reinforced Concrete Structures. National Research Council.
[2] fib (2010): Model code 2010. first complete draft. bulletin 55 – 56. vol. 1 – 2.
[3] Lofgren Ingemar. 2007. „Calculation of crack width and crack spacing”. In: Nordic Mini Seminar: Fiber Reinforced Concrete. Trondheim: 1 – 12.
[4] PN-EN 1992-1-1:2008. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
[5] UNI 11039-2 (2003). Steel fiber reinforced concrete – Test method for determination of first crack strength and ductility indexes. Italian Board of Standardization (UNI).
[6] Vasanelli Emilia, Francesco Micelli, Maria and Giovanni Plizzari. 2013. „Analytical prediction of crack width of FRC/RC beams under short and long term bending condition”. VIII International Conference on Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures FraMCoS-8. Toledo.

Otrzymano: 26.04.2017 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 6/2017, str. 34-35 (spis treści >>)