logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr inż. Maciej KaźmierowskiPolitechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
prof. dr hab. inż. Mieczysław KamińskiPolitechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
dr inż. Czesław BywalskiPolitechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
mgr inż. Michał Drzazga, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Autor do korespondencji e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2017.06.08

W artykule omówiono badanie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu betonu (fct, sp) oraz przedstawiono wyniki badań doświadczalnych fct, sp betonu wysokowartościowego w przypadku czterech serii próbek sześciennych o różnym stopniu zbrojenia rozproszonego (włókna stalowe oraz polipropylenowe). Dokonano estymacji fct,sp w funkcji stopnia zbrojenia włóknem oraz wytrzymałości na ściskanie. Uzyskane wyniki odniesiono do literatury.

Słowa kluczowe: wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu, beton wysokowartościowy, włókna.

* * *

Splitting tensile test of high performance fiber concrete

The article presents the details of experimental research of split tensile strength of concrete and the experimental results of splitting tensile test for high strength concrete of the four series of cube specimens at different fiber reinforcement index (steel fibers or polypropylene fibers). An estimation of concrete split tensile strength as a function of fiber reinforcement index and compressive strength is conducted. Results are compared the literature.

Keywords: split tensile strength, high strength concrete, fiber.

Literatura
[1] Bažant Zdeněk P. 2002. „Concrete fracture models: testing and practice”. Engineering Fracture
Mechanics
69: 165 – 205.
[2] Denneman E., E. Kearsley, A. Visser. 2011.
„Splitting tensile test for fibre reinforced concrete”. 
Materials and Structures 44 (8): 1441 – 1449.
[3] Eren O., C.Tahir. 1997. „Effect of silica fume and steel fibers on some properties of high-strength concrete”. Construction and Building Materials 7 (11): 373 – 382.
[4] Kaźmierowski Maciej, Mieczysław Kamiński, Czesław Bywalski, Michał Drzazga. 2015. „Badania wytrzymałości na ściskanie betonów wysokowartościowych z dodatkiem włókien stalowych”. Materiały Budowlane (6): 70 – 71.
DOI: 10.15199/33.2015.06.26.
[5] Mazen A., M. Rjoub. 2007. „A mathematical expression for split tensile strength of steel fiber reinforced concrete”. Journal of Engineering Sciences. Assiut University. 35 (2): 323 – 335.
[6] PN-EN 1992-1-1:2008. Projektowanie konstrukcji zbetonu.Część1-1:Regułyogólneiregułydlabudynków.
[7] PN-EN 12390-2:2011. Badania betonu. Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych.
[8] PN-EN 12390-6:2011. Badania betonu. Część 6: Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek do badań.
[9] Ramadoss P., K. Nagamani. 2008). „Tensile Strength and Durability Characteristics of High-Performance Fiber Reinforced Concrete”. The Arabian Journal for Science and Engineering 33 (2): 307 – 319

Otrzymano: 26.04.2017 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 6/2017, str. 32-33 (spis treści >>)