logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Czy obiekty przeznaczone do czasowego użytkowania w trakcie realizacji inwestycji powinny zostać postawione na terenie, na którym są prowadzone roboty budowlane?

W celu sprawnego organizowania procesu budowlanego, barakowozy oraz inne obiekty budowlane przeznaczone do czasowego użytkowania w trakcie realizacji budowy ...

Czy obiekt, na którego budowę nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia ani dokonanie zgłoszenia, może być kontrolowany przez nadzór budowlany?

Organy nadzoru budowlanego są właściwe do badania stanu technicznego wszystkich obiektów budowlanych, także tych, których budowa nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia. ...

Czy w przypadku stwierdzenia istotnych odstępstw dotyczących jednego obiektu, organ administracji architektoniczno-budowlanej powinien uchylić całą decyzję o pozwoleniu na budowę obejmującą kilka obiektów?

W przypadku, gdy pozwolenie na budowę obejmuje kilka obiektów budowlanych, a organ nadzoru budowlanego stwierdza, że jeden z nich jest wykonywany w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę, wszczyna na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane postępowanie naprawcze tylko w stosunku do tego obiektu. ...

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 4/2017, str. 108 (spis treści >>)