logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Książka pt. Ochrona i naprawa konstrukcji z betonu. Komentarz do PN-EN 1504 autorstwa Lecha Czarneckiego, Pawła Łukowskiego i Andrzeja Garbacza omawia opracowaną w latach 2004 – 2013 obszerną 10-częściową normę PN-EN 1504 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności, która ujmuje i formalnie porządkuje całokształt wiedzy inżynierskiej niezbędnej do utrzymania konstrukcji wykonanych z betonu. ...

Materiały Budowlane 4/2017, str. 96 (spis treści >>)