logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr inż. Mariusz Niesyczyński, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej
mgr inż. Piotr Skupień, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej 
dr hab. inż. Wit Derkowski, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej 

Autor do korespondencji e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2017.04.08

W artykule omówiono zagadnienia dotyczące prawidłowego zaprojektowania wieńców oraz styków podłużnych pomiędzy elementami stropowymi, istotnie wpływających na zapewnienie sztywności przestrzennej szkieletowych konstrukcji prefabrykowanych. Przedstawiono także praktyczne wskazówki dotyczące kształtowania i realizacji płyt stropowych wykonanych z elementów prefabrykowanych, które pozwalają na zastosowanie tarczowego modelu pracy takich stropów.

Słowa kluczowe: sztywność przestrzenna, tarczowa praca płyt stropowych, styki podłużne, wieńce.

* * *

Design of floor slabs made of precast elements

The problem of correct design of ties and longitudinal joints between the floor units, which significantly influence on the spatial stiffness of precast frame structures is presented in the paper. Practical guidelines for shaping and realization of precast concrete floors, which allow the use of diaphragm action are also given.

Keywords: spatial stiffness, diaphragm action in floor slabs, longitudinal joints, ties.

Literatura
[1] Derkowski Wit, Andrzej Cholewicki, Mariusz Niesyczyński, Piotr Skupień. 2017. Prefabrykacja – jakość, trwałość, różnorodność – Zeszyt 3 – Obiekty kubaturowe mieszkalne i inne, w których głównym układem konstrukcyjnym są ściany. Warszawa. Stowarzyszenie Producentów
Betonów.
[2] Derkowski Wit, Łukasz Ślaga. 2013. „Czy i jak projektować budynki zabezpieczone przed katastrofą postępującą?”. Materiały Budowlane 495 (11): 81 – 83.
[3] Menogotto Marco, Giorgio Monti. 1996. „Diaphragm Action of Precast Floors: Behavior and Modeling”. Proceedings of 11th WCEE.
[4] PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. PKN.
[5] PN-EN 1991-1-7:2008. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-7: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wyjątkowe. PKN.
[6] PN-EN 1992-1-1:2008. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków. PKN.
[7] Vambersky Jan N. J. A. 2004. „High-Rise Buildings in The Netherlands: Hybrid Structures and Precast Concrete”. International Conference CTBUH 2004: 136 – 143.
[8] Walraven Joost C. 1990. „Diaphragm Action in Floors, Prefabrication of Concrete Structures”. International Seminar – Delft University Press: 143 – 154.

Otrzymano: 22.03.2017 r

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 4/2017, str. 40-42 (spis treści >>)