logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

7 stycznia br. weszła w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którą przedsiębiorca wprowadzający towar na polski rynek nie musi umieszczać na jego opakowaniu adresu polskiego dystrybutora. Dotyczy ona jednak tylko obrotu pomiędzy przedsiębiorcami.

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ma ułatwić prowadzenie biznesu, zredukować obciążenia firm oraz zapewnić realizację wspólnotowej zasady przepływu towarów. W osiągnięciu tego celu ma pomóc zniesienie obowiązku umieszczania adresu polskiego dystrybutora na opakowaniach towarów wprowadzanych na polski rynek, ale wyłącznie w obrocie między przedsiębiorcami.

Natomiast na produktach oferowanych do sprzedaży konsumentom w dalszym ciągu obowiązuje podawanie na opakowaniu, etykiecie lub instrukcji informacji w języku polskim, m.in. nazwy towaru, dane importera lub producenta, a w przypadku produktów wytworzonych w kraju spoza UE lub niebędącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – także nazwy tego państwa. 

Nowelizacja nie obejmuje towarów już wprowadzonych do obrotu.

Źródło: Dz. U. 2014, poz. 1885

09.01.2015 r.